Pracovná výstava
otvorenie výstavy
piatok – sobota, 9. – 10. 6. 2017, Nová synagóga

Pracovná výstavaPracovná výstava je našim pokusom, ako sa vysporiadať s priestorom Novej synagógy. S jeho váhou, historickou a architektonickou, s jeho krásou a významom, s mierou jeho pamiatkovej ne/dotknuteľnosti a aj s dokončením jeho rekonštrukcie, ktoré nás teší a zároveň núti premyslieť, aký typ kultúrneho priestoru otvárame. Pre koho, z akých zdrojov, za akých podmienok. Chceli sme, aby umelecká a teoretická reflexia neboli oddelené od fyzickej práce na rekonštruckií, ale aby boli jej špecifickou súčasťou. Rezidencie prizvaných umelcov, architektov a teoretikov zo Slovenska aj zahraničia sa preto uskutočnili paralelne s poslednými rekonštrukčnými prácami.

Spolu s nimi aj so širokou verejnosťou skúsime počas Pracovnej výstavy uvažovať, ako možno pristupovať k Behrensovi a k modernistickej architektúre bez toho, aby sme skĺzli k nekritickej adorácii. Ako spracovať komplikovanú históriu Novej synagógy a nevytesniť pri tom niektoré jej vrstvy. Skúsime premyslieť, ako pôvodne hierarchizovaný a sakrálny priestor komunikuje s víziou otvorenej kultúrnej inštitúcie.

A takisto špekulovať o radikálnej zmene perspektívy, ktorá smeruje od človeka k zvieratám, algoritmom, umelej inteligencií, mikroorganizmom a iným ne-ľudským faktorom v umení, filozofií, dizajne, ale aj v každodennosti. Od modernistických vízií univerzálneho ľudského pokroku sa tak dostávame k súčasným posthumánnym teóriám, ktoré hlásajú, že antropocén končí. A to by na začiatok stačilo.

Trvanie výstavy: 11. 6. – 22. 7. 2017
Účastníci výstavy: Katarina Burin, Martin Groch, Tomáš Libertíny, Matúš Kobolka, Jakub Kopec, Martin Piaček, PLURAL, Magda Stanová, Studio Miessen, Peter Szalay, The Society for Nontrivial Pursuits, Martin Zaiček
Kurátor: Ivana Rumanová

piatok 9. 6.

18.00 Vernisáž
19.00 Bolka: Tuneback (performance)
Profesionálni operní speváci Eva Šušková a Peter Mazalan zápasia so softvérom a prostredníctvom neho. Vzájomné dolaďovanie a doťahovanie. Ľudský hlas verzus algoritmické krivky.

sobota 10. 6.

15.00 Martin Zaiček: Telo v architektúre. Komentovaná prehliadka Žiliny a jej telu naklonených, aj telo-disciplínujúcich zákutí v sprievode architekta a profesionálneho rekreanta.
17.00 Peter Szalay, Martin Piaček. Diskusia o prístupoch k histórii v post-truth spoločnosti.
20.00 The Society for Nontrivial Pursuits. Séria multimediálnych performance z Berlína. Svetlo, zvuk, jednotky a nuly reagujúce na priestor a históriu Novej synagógy.
22.00 Kabal (Evocative Objects/Junction). DJ set a očistná party.

Detailný program otváracieho víkendu nájdete na www.novasynagoga.sk/pracovna-vystava.

www.novasynagoga.sk

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

Security Code:

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics