Výtvarky s Jurajom Gáborom 2017/18

Výtvarky na Stanici sú celoročné dielne zamerané na rozvíjanie výtvarného prejavu detí (vo veku od 3 rokov až po tínagerov), vnímavosti voči rozmanitým možnostiam súčasného umeleckého vyjadrenia a na podporu celkovej tvorivosti. Je pre nás radosť pracovať s výtvarne talentovanými deťmi, avšak neobmedzujeme sa na prácu s talentami, ťažisko vidíme v záujme a radosti z fungovania v skupine a podpore každého v tom najlepšom, čím je a môže byť.
Lektorskú štafetu od Martu v sezóne 2017/18 exkluzívne preberá Juraj Gábor (,ktorého už môžete poznať napríklad ako autora Zrakovej pyramídy v Súľove). 

Praktické minimum na aktuálnu sezónu:
> Pidivýtvarky sú určené pre deti vo veku 3-4 roky, prípadne tiež o trochu staršie deti, ktoré ešte nie sú úplne “rozkreslené”. Lekcia trvá 60 minút.
> Minivýtvarky sú určené pre deti vo veku 5-8 rokov, prípadne tiež pre mladšie deti - súrodencov alebo deti, ktorým ide kreslenie a výtvarná tvorba už v ranom veku výnimočne dobre. Zameranie je všeobecné, lekcia trvá 90 minút.
> Výtvarka je pre školákov od 8 rokov, deti si po dohode s lektorom vyberú skupinový projekt, na ktorom dlhodobo pracujú. Lekcia trvá 90 minút.
> Výtvarný klub je pre deti vo veku, kedy sa už sami moc necítia byť deťmi, lektor s nimi pracuje na individuálnych projektoch a lekcie trvajú podľa dohovoru. 

Sezóna 2017/18 začína v pondelok 18. septembra 2017. Rozvrh hodín bude navrhnutý a zverejnený v prvej polovici septembra.
Až do vytvorenia definitívneho rozvrhu evidujeme predbežné rezervácie miest - poradovník záujemcov - uvádzajte prosím meno a vek záujemcu a vaše kontaktné údaje - mail, telefón. 

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún). Záväzné prihlásenie je podmienené vyplnením prihlášky a včasným uhradením poplatku za aktuálne obdobie.
Cena za jesenný trimester 2017 je 40,00 € >> treba uhradiť do konca októbra 2017.
Zimnojarný polrok stojí 70,00 € >> treba uhradiť do konca januára 2018.
Pri úhrade celej sezóny naraz >> do konca októbra 2017, môžete zľahka ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu 99,00 €.
Platbu očakávame na č. účtu v Tatrabanke: SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol: 901, v správe pre príjemcu prosím uveďte meno dieťaťa.

Info a prihlasovanie: Mária Eliášová, maria@stanica.sk, 0907 175 525