Barbora Janáková a Juraj Čech_NO ON

work in progress v rámci hudobno - performatívnej rezidencie, 21. 8. 2020

Pozývame Vás na work in progress ukážku v rámci rezidencie Bašky Janákovej a kol., 19. augusta 2020 o 15.00 v S1. 

Barbora Janáková je mladá slovenská tanečníčka, absolventka VŠMU a zakladajúca členka tanečného spolku mimoOs. Jej rezidencia u nás je venovaná jej autorskému projektu, v ktorom sa sústreďuje na seba ako tvorkyňu. Spolupracuje v ňom s hudobníkom Jurajom Čechom a širším tvorivým tímom: s Petrom Šavelom ako pohybovým a koncepčným mentorom, Katkou Cvečkovou ako dramaturgičkou, Laurou Štorcelovou ako scénografkou a Mariánom Zavarským ako hudobným mentorom.

Baška je síce tanečníčka, no jej telo sa vyjadruje nielen cez tanečný pohyb; je jedným z nástrojov, ktoré v priestore vytvárajú niekedy rozprávanie, inokedy dialóg, harmóniu i kakofóniu. Zvuk, pohyb, formy, témy, emócie nepodliehajú žiadnej štruktúre, nevylučujú však zámer, sústredenie ani zručnosť. Sú otvorené a nepredvídateľné, čím ponúknu zážitok zakaždým iný, pre každého jedinečný.

Ďakujeme za podporu