Exhibtion Asleep / Výstava Spánok

Európski dobrovoľníci, ktorí sú súčasťou nášho tímu, sú podporou organizácie, no zároveň majú možnosť realizovať svoje vlastné projekty. Môžu to byť podujatia, workshopy, prieskum, čokoľvek, čo im umožní získať prax a nové skúsenosti v tom, čo ich zaujíma. 

Keď Liah a Laura prišli obidve z Francúzska, navzájom sa nepoznali. Netrvalo dlho kým zistili, že ich obidve baví tvorivo sa vyjadrovať skrz papier. Počas lockdownu spolu doma trávili veľa času, rozprávali sa a postupne si začali predstavovať malú spoločnú výstavu prác, ktoré vytvorili počas ich pobytu na Slovensku. Veľmi radi sme tento nápad podporili a pomohli im ho zrealizovať. Spolu s našou koordinátorkou dobrovoľníkov Nienke pripravili výstavu v kníhkupectve Artforum. Môžete ju vidieť do konca júna.

O výstave:

Spánok

Táto výstava je spoluprácou medzi dvoma tvorkyňami – Liah a Laurou. Ich snové diela sa navzájom dopĺňajú a zároveň sú celkom odlišné.

Liah vytvára ľahké, meditatívne a príťažlivé sny plné jasných farieb. Používa minimalistické detské elementy. Jej práce sú ilustráciou pocitu uvoľnenia po pokojnom spánku či snení. Naopak, Laura tvorila počas svojej nespavosti a jej výtvory sú viac „umučené“. Kresby, vytvorené kompaktnými, tenkými linkami, sú plné príšer, metafor a spochybňovania.

Táto výstava má predstaviť sny vytvorené Liah a Laurou a prinútiť divákov zamyslieť sa nad vplyvom spánku na každodenný život, na ľudskú predstavivosť a tvorivý proces.

 

--------------

EN

Our European volunteers have besides helping us also the opportunity to implement their own ideas. These personal project can be an event which will help them to gain more new skills and desired experiences. When Liah and Laura both arrived from France they did not know each other yet. It did not take long before they found out they both like to express themselves creatively on paper.

While spending a lot of time during the lockdown together in the house they often discussed their work together and started to imagine making a small exhibition with the work made during their time spend in Slovakia. We were more than happy to support this and make this dream come true.

Together with their coordinator Nienke they made the exhibition in the bookshop Artforum. It will be possible to see the exhibition by the end of June.

 

About the exhibition:

Asleep 

This exhibition is a collaboration between two creators, Liah and Laura. Their dreamlike works complement each other while everything opposes them. 

Liah creates meditative dreams with light attraction and bright colours. Her characters are minimalist with a childish element. Her works are an illustration of a feeling of relaxation after a restful sleep or a peaceful dream. Laura, meanwhile, created during her insomnia and her creations are more "tortured". The thin, compact draws are populated with monsters, metaphors and questioning. 

The purpose of this exhibition is to present the dreams created by Liah and Laura, to get viewers to reflect on the impact of sleep in everyday life, on the imagination and on the creative process.

Ďakujeme za podporu