Pidipondelok a Muzilienka 2017/18

Program Stanice pre batoľatá (deti vo veku cca 1-3 roky) spolu s rodičmi je koncentrovaný do pondelkových doobedí. Skladáme ho striedaním dvoch cyklov, jeden z nich má ťažisko v hudobnom, druhý vo výtvarnom umení. Každý párny pondelok patrí Muzilienke, čo je na Stanici hosťujúca hudobne orientovaná dielňa s pohybovými i dramatickými prvkami, vychádzajúca z autorského konceptu lektorky Martiny Krušinskej. Každý nepárny týždeň lektori Stanice zorganizujú Pidipondelok - vytvoria atraktívne prostredie, v ktorom sa dá umenie uchopovať rôznymi spôsobmi, zažívať ho a spolutvoriť. V aktuálnej sezóne sa bude na programe Pidipondelkov exkluzívne podieľať hosťujúci rezidenčný umelec Juraj Gábor. Oba koncepty a cykly sa inšpirujú a podporujú, voľne na seba reagujú po obsahovej stránke, ich autori na programe spolupracujú. Je možné absolvovať iba jeden z cyklov samostatne, ale doporučujeme vám ich vyskúšať ako celok - za zvýhodnenú cenu. 

Rozvrh hodín
Párne pondelky - (hudobná) Muzilienka  >> 9.00 - 10.00, 10.30 - 11.30
Nepárne pondelky - (výtvarný) Pidipondelok  >> 9.00 - 10.00, 10.30 - 11.30


Prihlasovanie, organizácia sezóny, poplatky 
Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september - december) a zimno-jarný polrok (január - jún). Na oba cykly rátame s uzavretou skupinou, preto sa prihlasuje a platí vždy dopredu za celý blok lekcií. 
Cena za jesenný trimester 2017 je 20,00 €/ 6 lekcií vybraného cyklu, 35,00 € / 6+6 lekcií oboch cyklov >> treba uhradiť do konca októbra 2017.
Cena za zimno-jarný polrok je 35,00 € / 10 lekcií vybraného cyklu, 60,00 € / 10+10 lekcií oboch cyklov >> treba uhradiť do konca januára 2018.
Poplatky očakávame prevodom na účet: Tatrabanka Žilina, SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol: 902, v správe pre príjemcu prosím uvádzajte meno dieťaťa.

Info o aktuálnej dostupnosti kurzu a prihlasovanie: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk