Výtvarky s Jurajom Gáborom 2017/18

Výtvarky na Stanici sú celoročné dielne zamerané na rozvíjanie výtvarného prejavu detí (vo veku od 3 rokov až po tínagerov), vnímavosti voči rozmanitým možnostiam súčasného umeleckého vyjadrenia a na podporu celkovej tvorivosti. Je pre nás radosť pracovať s výtvarne talentovanými deťmi, avšak neobmedzujeme sa na prácu s talentami, ťažisko vidíme v záujme a radosti z fungovania v skupine a podpore každého v tom najlepšom, čím je a môže byť.
Lektorskú štafetu od Martu v sezóne 2017/18 exkluzívne prebral Juraj Gábor (,ktorého už môžete poznať napríklad ako autora Zrakovej pyramídy v Súľove). 

Praktické minimum na aktuálnu sezónu:
> Deti v predškolskom veku od 3 rokov sú radené do skupín predškolákov alebo školákov (opodstatnené výnimky sú povolené) okolo 8 členov, lekcia predškolákov trvá 60 minút, školákov 90 minút. 
> Midistreda/Midipríprava je pre deti vo veku, kedy sa už sami moc necítia byť deťmi, majú záujem o oblasť výtvarného umenia alebo sa potrebujú pripraviť na výtvarnú školu. 

Rozvrh výtvarkových skupín Juraja Gábora:
Pondelok:  Výtvarka predškoláci >> 14:30 - 15:30, 16:00 - 17:00
Utorok: Výtvarka školáci >> 14:00 - 15:30,  Výtvarka predškoláci >> 16:00 - 17:00
Streda: Midistreda/Midipríprava >> 14:30 - 16:30
Štvrtok: Výtvarka predškoláci >> 15:30 - 16:30, 17:00 - 18:00

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún). Záväzné prihlásenie je podmienené vyplnením prihlášky a včasným uhradením poplatku za aktuálne obdobie.
Cena za jesenný trimester 2017 je 40,00 € >> treba uhradiť do konca októbra 2017.
Zimnojarný polrok stojí 70,00 € >> treba uhradiť do konca januára 2018.
Pri úhrade celej sezóny naraz >> do konca októbra 2017, môžete zľahka ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu 99,00 €.
Platbu očakávame na č. účtu v Tatrabanke: SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol: 901, v správe pre príjemcu prosím uveďte meno dieťaťa.

Info o aktuálnej dostupnosti kurzov a prihlasovanie: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk