Manual (duo) learning / Pracovné vyučovanie (po anglicky)

Celoročná dielňa určená pre deti vo veku 10-12 rokov je zameraná na navrhovanie, modelovanie a vytváranie 3D objektov, inštalácií a zábavných produktov. Deti budú experimentovať s množstvom rôznorodého materiálu, technikami a dokonca aj vedeckými princípmi. Zámerom je posilňovať u detí kreatívne myslenie a sprostredkovávať im perspektívu dizajnéra. Popri tvorivo-manuálnej práci sa v tomto ateliéri bude učiť tiež angličtina. Bude hlavným komunikačným jazykom a tiež vo vzťahu k jednotlivým témam a výsledkom práce bude deťom pribúdať špecifická slovná zásoba.

Lektorkou pracovného vyučovania je holandská dizajnérka Nienke Voorintholt, ktorá po skončení štúdia na umeleckej škole pracovala niekoľko rokov vo vlastnom štúdiu (a v roku 2016 bola obľúbenou EVS dobrovoľníčkou na Stanici). 

Rozvrh hodín:  streda, 17.00 - 18.30

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún). Záväzné prihlásenie je podmienené vyplnením prihlášky a včasným uhradením poplatku za aktuálne obdobie.

Cena za jesenný trimester 2017 je 40,00 € >> treba uhradiť do konca októbra 2017.

Zimnojarný polrok stojí 70,00 € >> treba uhradiť do konca januára 2018.

Pri úhrade celej sezóny naraz >> do konca októbra 2017, môžete zľahka ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu 99,00 €.

Platbu očakávame na č. účtu v Tatrabanke: SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol: 903, v správe pre príjemcu prosím uveďte meno dieťaťa.

Info o aktuálnej dostupnosti kurzu a prihlasovanie: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk

Ďakujeme za podporu