Darujte nám 2%

Naši kurátori a dramaturgovia zbierajú odpadky a špaky. Riaditeľ s finančným nanažérom čistí podlahu aj toalety. Kunsthistorici trhajú lístky a menia žiarovky. Umelci umývajú okná Stanice aj Novej synagógy.


To všetko robíme pre umenie každý deň, sami, zadarmo a radi. Na to žiadne peniaze nemíňame. Ale elektrinu, teplo či vodu si sami ani pri najlepšej vôli vyrobiť nedokážeme. Na energie potrebujeme skutočné peniaze. 30 000 eur ročne. Potrebujeme vaše 2 %. Pomôžte. 


Sme jedným z najväčších nezávislých kultúrnych centier (a spolu s Novou synagógou asi aj najväčším) u nás. Dennodenne sa vydávame na dobrodružnú cestu za novou hudbou, divadlom, tancom a filmom, objavujeme pre vás nové destinácie na prednáškach cestovateľov, hostíme väčšie i menšie festivaly. Každý deň otvárame detské ateliéry a učíme vaše deti tvorivému pohľadu na svet. Pravidelne požičiavame priestor iným organizáciám na ďalšie akcie. Každý deň otvárame miesto, kde trávite čas, stretávate sa, diskutujete, žijete. Každý deň upratujeme, kúrime, svietime, spravujeme niekoľko stoviek metrov štvorcových kultúrneho centra, ktoré sme sami ako dobrovoľníci vybudovali z ruiny opustenej železničnej zastávky. Zbierame smeti a staráme sa o okolie a záhradu, sadíme stromy. Každý mesiac prídu faktúry a každý mesiac rozmýšľame, či ich máme ako zaplatiť. Pomôžte nám s tými vašimi dvomi percentami.

Občianske združenie Truc sphérique sme založili ako študenti pred 20 rokmi. Na Stanici sme od roku 2003, kompletne sme ju svojpomocne zrekonštruovali a od roku 2011 robíme to isté aj v Novej synagóge. Zorganizovali sme už tisíce akcií a projektov, ktorých sa zúčastnilo niekoľkostotisíc divákov. Sme priestorom pre súčasné umenie aj komunitný život, sme miestom, kde sa ľudia stretávajú s novými informáciami aj medzi sebou. Sme miestom, vďaka ktorému Žilina nie je malé mesto, kde sa nič nedeje. Toto všetko robíme s nadšením a vášňou, pretože veríme, že umenie a kultúra sú pre každodenný život dôležité a bez nich to nejde. Nie je to ale zadarmo a preto hľadáme finančnú podporu a skladáme rôzne možnosti, aby vstupné mohlo byť aj naďalej dostupné pre všetkých.

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu Truc sphérique, ktoré stojí za prevádkou Stanice a rekonštrukciou Novej synagógy:

  • IČO: 36143693
  • SID: nemáme - nevypĺňa sa
  • právna forma: občianske združenie
  • názov: Truc sphérique
  • ulica: Závodská cesta
  • súpisné / orientačné číslo: 2844/3
  • PSČ: 01001
  • obec: Žilina

Fyzické a právnicke osoby
- ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B 

- Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti 

Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
- predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu (podľa trvalého pobytu daňovníka) do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). - ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

* Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na info@novasynagoga.sk a pošleme vám potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu – Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: robo@stanica.sk, 0907 425 221

Ďakujeme za podporu