Pidipondelok a Muzilienka 2018/19

Program Stanice pre batoľatá (deti vo veku cca 1 - 3 rokov) spolu s rodičmi je koncentrovaný do pondelkových doobedí. Skladáme ho striedaním dvoch cyklov, jeden z nich má ťažisko v hudobnom, druhý vo výtvarnom umení. Každý párny pondelok patrí Muzilienke, čo je na Stanici hosťujúca hudobne orientovaná dielňa s pohybovými i dramatickými prvkami, vychádzajúca z autorského konceptu lektorky Martiny Krušinskej. Každý nepárny týždeň lektori Stanice zorganizujú Pidipondelok - vytvoria atraktívne prostredie, v ktorom sa dá umenie uchopovať rôznymi spôsobmi, zažívať ho a spolutvoriť. Na programe Pidipondelkov sa podieľa lektor výtvariek Juraj Gábor. Je možné absolvovať iba jeden z cyklov samostatne, alebo celok za zvýhodnenú cenu.

Rozvrh hodín
Každý pondelok - (hudobná) Muzilienka >> 9.00 - 10.00, 10.30 - 11.30
Nepárne pondelky - (výtvarný) Pidipondelok >> 9.00 - 10.00, 10.45 - 11.45
Muzilienky začínajú 17. 9., Pidipondelky 24. 9.

Prihlasovanie, organizácia sezóny, poplatky
Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september - december) a zimno-jarný polrok (január - jún). Na oba cykly rátame s uzavretou skupinou, preto sa prihlasuje a platí vždy dopredu za celý blok lekcií.
Cena za jesenný trimester 2018 je 20,00 € / 6 lekcií vybraného cyklu, 35,00 € / 6+6 lekcií oboch cyklov >> treba uhradiť do konca októbra 2018.
Cena za zimno-jarný polrok je 35,00 € / 10 lekcií vybraného cyklu, 60,00 € / 10+10 lekcií oboch cyklov >> treba uhradiť do konca januára 2019.

Info o aktuálnej dostupnosti kurzu a prihlasovanie: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk

Ďakujeme za podporu