Výtvarky s Jurajom Gáborom 2018/19

Výtvarky na Stanici sú celoročné dielne zamerané na rozvíjanie výtvarného prejavu detí (vo veku od 3 rokov až po tínedžerov), vnímavosti voči rozmanitým možnostiam súčasného umeleckého vyjadrenia a na podporu celkovej tvorivosti. Je pre nás radosť pracovať s výtvarne talentovanými deťmi, avšak neobmedzujeme sa na prácu s talentami, ťažisko vidíme v záujme a radosti z fungovania v skupine a podpore každého v tom najlepšom, čím je a môže byť.

Dielne vedie výtvarný umelec Juraj Gábor.

Praktické minimum na aktuálnu sezónu:

> Deti v predškolskom veku od 3 rokov sú radené do skupín predškolákov alebo školákov (opodstatnené výnimky sú povolené) okolo 8 členov, lekcia predškolákov trvá 60 minút, školákov 90 minút.
> Midistreda/Midipríprava je pre deti vo veku, kedy sa už sami moc necítia byť deťmi, majú záujem o oblasť výtvarného umenia alebo sa potrebujú pripraviť na výtvarnú školu.

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún), začíname v týždni od 17. 9. Záväzné prihlásenie je podmienené vyplnením prihlášky a včasným uhradením poplatku za aktuálne obdobie.
Cena za jesenný trimester 2018 je 40,00 € >> treba uhradiť do konca októbra 2018.
Zimnojarný polrok stojí 70,00 € >> treba uhradiť do konca januára 2019.
Pri úhrade celej sezóny naraz >> do konca októbra 2018, môžete zľahka ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu 99,00 €.

Info o aktuálnej dostupnosti kurzov a prihlasovanie: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk

Ďakujeme za podporu