Minivýtvarka 2018/19

Minivýtvarka je prechodným formátom medzi Pidipondelkom a Výtvarkami. Je určená pre deti vo veku cca 2 - 6 rokov v sprievode rodiča. Primárne je určená pre rodiny, v ktorých už skončila rodičovská dovolenka, ale deti sa ešte nedokážu samostatne zaradiť do výtvarkovej skupiny, a tiež pre také dvojice detí a rodičov, ktoré baví spoločná práca v ateliéri pod vedením lektora.

Prihlasovanie, organizácia sezóny, poplatky
Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún), začíname v týždni od 24. 9. Záväzné prihlásenie je podmienené vyplnením prihlášky a včasným uhradením poplatku za aktuálne obdobie.
Cena za jesenný trimester 2018 je 40,00 € >> treba uhradiť do konca októbra 2018.
Zimnojarný polrok stojí 70,00 € >> treba uhradiť do konca januára 2019.
Pri úhrade celej sezóny naraz >> do konca októbra 2018, môžete zľahka ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu 99,00 €.

Info a predbežné prihlasovanie: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk

Ďakujeme za podporu