Keramika pre deti 2018/19

Keramika pre deti na Stanici je celoročná dielňa pre deti základoškolského veku zameraná na tvorbu hlinených predmetov. Prostredníctvom rôznych spôsobov vytvárania z hliny, ako je vytláčanie z hrudky, skladanie z hlinených plátov, stavanie z hlinených šuľkov či tvarovanie hliny na formu, si deti vytvárajú vlastné úžitkové a dekoratívne výrobky. V plne vybavenej keramickej dielni maú možnosť nahliadať na pomerne zložitý a časovo náročný proces vzniku hotového keramického výrobku zo surovej hliny. V rámci keramických dielní sú deti oboznámené aj s keramikou našich predkov, z ktorej čerpajú inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. Osvojovanie si keramického remesla je v rámci vývoja detskej osobnosti veľmi prínosné, nakoľko zlepšuje jemnú motoriku, prehlbuje haptické vnemy a podporuje kreativitu. Dielňa je určená pre všetky deti, ktoré rady tvoria a fantazírujú.

Dielne vedie výtvarníčka a lektorka Dáša Klapitová.

Prihlasovanie, organizácia sezóny, poplatky
Sezóna je rozdelená na dve časti (od polovice septembra do polovice decembra a január-jún), začiname v týždni od 17. 9. Frekvencia dielne je 1 lekcia týždenne po 120 minút. Záväzné prihlásenie je podmienené vyplnením prihlášky a včasným uhradením poplatku za aktuálne obdobie.
Cena za prvú časť je 45,00 €, za druhú 90,00 €.

Info a predbežné prihlasovanie: Dáša Klapitová, 0918 215 753, Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk

Ďakujeme za podporu