P/ predchádza pád alebo Rezidencia Andreja Petroviča na Stanici

Pýcha ako siedmy smrteľný hriech. Pé ako Petrovič. Pride. Pátos. Politika. Pancier… Prvých päť dní svojej rezidencie na Stanici sa tanečník Andrej Petrovič ponára práve do týchto pojmov. Púšťa sa do fyzickej interpretácie témy siedmych smrteľných hriechov, ktorá už síce, ako sám hovorí, bola mnohokrát spracovaná, či už vo filme, divadle či výtvarnom umení, no stále sa k nej ľudia nejakým spôsobom vracajú. Prichádza s predstavou série siedmych sól, pre každý hriech jedno predstavenie. Plejáda všetkých siedmych, „celé to božstvo hriechov“, by sa potom prepojilo v ôsmom predstavení . Pôvodní interpreti by sa tak nakoniec spolu stretli v spoločnej koncepcii, čím by sa séria uzavrela.

Prvé z Andrejovej série siedmych hriechov bolo smilstvo; predstavenie L1 of the seven (L ako lust) vytvoril Andrej z pozície choreografa v spolupráci s tanečníčkou Martinou Hajdylou Lacovou v roku 2015.

Pýcha sa ako interpretovi zapáčila jemu samému. Preto, že je najhoršia, siedma, obsahuje všetko. Proste preto, že ho táto téma vnútorne láka. Preňho má pýcha rôzne roviny, ktoré objavuje na úrovni umeleckej interpretácie, fyzickej ale aj politickej, genderovej, vizuálnej, anatomickej. Popritom je téma pýchy preňho ako interpreta možnosťou načrieť do vôd, do ktorých si predtým netrúfal alebo sa o ne nezaujímal. Angažovať sa, vyjadriť svoj postoj. Povoliť veku, statusu, momentu, v ktorom sa práve nachádza, aby sa prejavili vo vytvorenom materiáli. Ako vonkajšie oko si do tvorivého procesu v rámci tejto rezidencie prizval Jara Viňarského, s ktorým, okrem iného, skúmajú „fyzično“ bez prvoplánovosti, kde telo je akýmsi médiom či vodítkom.

Písaným slovom uchopiť myšlienky a koncepcie umelca uprostred tvorivého procesu je výzvou, ktorá nás baví. Sledovať umelca počas tvorivého procesu, hoci aj sprostredkovane, nás k pochopeniu výsledného predstavenia môže rovnako priblížiť ako aj vzdialiť. A to nás baví ešte viac. Andrej sa na Stanicu vráti v marci a potom v apríli, kedy bude mať predstavenie P/one of the seven u nás premiéru. Pozývame teda k ďalšiemu čítaniu i na samotnú premiéru.

Ďakujeme za podporu