Keď ruža rozkvitne treba dievča Teba alebo rezidencia a premiéra Prešívané niťou

Vojsť do S1 tesne po zbiehačke chystanej premiéry je skvelou možnosťou ako zachytiť, okrem iného, i náhodne generované pokriky a popevky, ktoré v rôznej miere odzrkadľujú, čo sa pre diváka chystá. Čítať v nich treba medzi riadkami. Ej stará mať, stará mať, Vy budete isto znať, čo sa teda chystá?

Dvojica tanečníc z MimoOs* Barbora Janáková a Eva Priečková navliekli niť tomuto projektu ešte pred rokom a prvým švom bol denník Barborinej starej mamy. Memoáre ženy pred smrťou, spomienky a výpovede, slová, emócie, tajomstvá, inšpirovali interpretky k výskumu témy starých mám, toho, čo je medzi nami, čo je naše a čo je ich. Prepojenia, nitky a klbká. V denníku i v ostatných zozbieraných materiáloch a príbehoch, ako aj vo vlastných spomienkach by chceli čítať telom a skrz fyzickú skúsenosť manifestovať akúsi esenciu toho známeho i toho nevypovedaného. Dotknú sa pritom rôznych tém, od ženstva cez rodinu, rodové role, vzorce a archetypy, po rituálnosť, obetu, vzťahy a konfrontácie.

Predstavenie, pripravované v rámci dvojtýždňovej rezidencie na Stanici, je vyšívané z motívov, s ktorými do tvorivého procesu rovnocenne vstupuje širší tvorivý tím. Barbora a Eva spolu s Petrom Šavelom, Majou Hriešik, Katarínou Málikovou a Intsom Plavnieksom spoločne vytvárajú obrazy, pričom motívy, ktoré mali pôvodne celú myšlienku dotvárať – hudba a zvuk, svetlo, začali spolu s telom, pohybom a textom na javisku rovnocenne fungovať. Celé predstavenie vzniká live, nie je teda fixované.

Nejde o improvizované predstavenie, ale skôr o prácu so sprítomnením, ako v tomto momente byť tu a teraz. O čo sa chceme podeliť je vytvorenie nejakého zážitku. Čiže nie je to len o vizuálnej reprezentácii tých tém, ale zaujíma nás ako môže niečo tým priestorom previbrovať… a vďaka Katke niekedy naozaj priestor doslova brní. A to by nás asi najviac tešilo, keby ten divák prišiel a previbroval, svojimi spomienkami, zážitkami, emóciami, možno vzťahom s ich vlastnou starou mamou.

Pozývajú tvorcovia, pozývame aj my.

Prešívané niťou – premiéra – štvrtok 21. 2. 2019 o 19.00 v sále S1.

Predpredaj: mimoOs: Prešívané niťou (premiéra)

* MimoOs je zoskupenie absolventov Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, teda najmladšia generácia nezávislých tvorcov a interpretov v súčasnom tanci

Ďakujeme za podporu