Art Platform 18/19 – Návšteva kultúrnych manažérov z Bieloruska

Od 4. do 7. apríla sme hostili kolegov z Bieloruska, ktorí sa za štyri dni svojho pobytu stali aj našimi priateľmi. Išlo o mladých ľudí z rôznych oblastí Bieloruska, kultúrnych manažérov a organizátorov iniciatív v oblasti umenia a kultúry, ale aj neformálneho vzdelávania, etnografie a múzejníctva, knihovníctva a sociálnej inklúzie. 22 účastníkov spolu s ôsmimi lektormi a organizátormi pobytu navštívili Žilinu ako súčasť ročného programu „Capacity building program for cultural managers from Belarus“, v rámci ktorého absolvujú tréningy spojené s networkingom v spriatelených organizáciách vo viacerých krajinách – v Gruzínsku, Poľsku, Rusku, na Ukrajine a Slovensku.

Hneď po prílete sa po ceste k nám zastavili aj v Záhrade – centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici a v Žiline stihli navštíviť Novú Synagógu, Rosenfeldov palác, Profigrafik, Lesný klub Tramtária, Hájovňu, Centrum pohybu a tanca Labyrint, Nadáciu Krajina Harmónie a Krajskú knižnicu. Okrem týchto neformálnych návštev mali na programe prednášky, diskusie a workshopy v S1, medzi nimi aj naše prezentácie: jednu uvítaciu o Stanici a Novej synagóge a jednu rannú interaktívnu o kultúrnej politike na Slovensku. Ako partnerská organizácia sme im tiež pomohli pripraviť program, nadviazať kontakty s lokálnymi organizáciami a nasmerovať ich na zaujímavé kultúrne eventy či miesta v Žiline.

Ďakujeme za spoluprácu zapojeným žilinským organizáciám a kolegom do Bieloruska prajeme veľa zdaru v tréningu i práci pre svoje iniciatívy.

Krátky fotoreport z ich pobytu si môžete pozrieť tu: https://www.flickr.com/photos/stanica/46658513175/in/album-72157707816384255/

Ďakujeme za podporu