Hľadáme lektora / lektorku výtvarky

Hľadáme umelca, niekoho ako Hanka, Martu alebo Juraj - ľudia, ktorí u nás učili doteraz - a súčasne niekoho celkom iného, ktorý bude učiť podlľa seba. Celkom inak, než sa učí inde. Pretože u nás sa to dá a nemáme žiadne obmedzenia ani osnovy. 


Najneskôr od septembra 2019 na najbližšie min. 2 roky hľadáme nového kolegu na pozíciu lektor/lektorka celoročných výtvarných ateliérov určených pre predškolákov, školákov a tínadžerov v rozsahu plného alebo čiastkového úväzku.


Hľadáme:

* flexibilného a tvorivého človeka so vzťahom k umeniu, ľuďom a k učeniu - ideálne aktívneho umelca

* záujemcu/záujemkyňu s originálnym a u nás realizovateľným konceptom výučby

* príhodnú kombináciu vhodného vzdelania, praxe, rozhľadu, osobnej charizmy a odhodlania


Charakteristika celoročných aktivít doterajšieho lektora: https://www.stanica.sk/blog/33-vytvarky-s-jurajom-gaborom-2018-19


Ilustračné fotoreporty:

https://www.flickr.com/photos/stanica/albums/72157702895507691

https://www.flickr.com/photos/stanica/albums/72157678458958378

https://www.flickr.com/photos/stanica/albums/72157693377170002

aj v ďalších albumoch na Flickri Stanice.


Ponúkame:

* platenú prácu v dohodnutom rozsahu, najneskôr od septembra 2019

* možnosť praxe a profesionálneho rastu, tímovú podporu a supervíziu

* možnosť spolupráce na ďalších projektoch Stanice a Novej synagógy

* prístup k bohatému kultúrnemu programu Stanice aj Synagógy


V prípade záujmu nám pošlite:

* motivačný list (rozsah max. 1/2 A4)

* životopis príp. portfólio, príp. stručnú referenciu na doterajšie pôsobenie

* stručný a konkrétny náčrt konceptu spolupráce so Stanicou (rozsah max. 1/2 A4)


Dokumenty zasielajte najneskôr do 3. 6. 2019 e-mailom na maria@stanica.sk.

Výsledky výberového konania oznámime do konca júna 2019.

Ďakujeme za podporu