Pidipondelok a Minivýtvarka 2019/20

Program Stanice pre batoľatá je u nás už tradične koncentrovaný do pondelkových doobedí, kedy sa pravidelne striedajú dva cykly dielní - výtvarný Pidipondelok a hudobná Muzilienka (>> info v článku Muzilienka 2019/20). Rodičom s deťmi to umožňuje v jednej sezóne absolvovať obe dielne, alebo tiež vybrať si iba jeden cyklus a navštevovať nás v rozvoľnenom tempe dvojtýždenných intervalov. S podobným programom ako Pidipondelok - tiež v dvojtýždňovom rytme - funguje poobedná Minivýtvarka s rodičmi, ktorá je akýmsi prechodným formátom medzi programom pre batoľatá a predškolákov od 4 rokov, ktorí už vedia pracovať samostatnejšie (>> info o dielňach pre deti bez rodičov pozri v iných článkoch - Výtvarka 2019/20, alebo Keramika 2019/20 ). 

Každý nepárny týždeň v ateliéri Stanice v pondelok doobeda pripravujeme Pidipondelok a v stredu poobede Minivýtvarku - výtvarne podnetné prostredie, ktoré sa dá uchopovať, zažívať a spolutvoriť rôznymi spôsobmi. Deti si v priebehu kurzu pravidelne precvičujú elementárne aj komplexnejšie zručnosti (kreslenie, maľovanie, modelovanie, strihanie, lepenie…, vnímanie, myslenie, vyjadrovanie…) ktoré preberáme v rámci atraktívnych tematických okruhov. Témy stavajú na tom, čo deti už poznajú, alebo hravou formou sprostredkúvajú, čo potrebujú spoznať, čím prirodzene rozširujú ich obzory. Program v ateliéri na Stanici si niekoľkokrát do roka spestríme návštevami výstav v Novej synagóge.

Rovnako ako na deti myslíme aj na rozvoj rodičov, prostredníctvom množstva kontextuálnych informácií, osobných stretnutí s tvoriacimi umelcami, doplňujúcich lektorských komentárov a písomných zhrnutí jednotlivých tém im umožňujeme nahliadať do rôznych zákutí výtvarného umenia a kultúry. Popri zábavnom kurze pre deti s nesporným socializačným efektom tak aj dospeláci dostávajú bonus v podobe neformálnych lekcií o súčasnom umení. 


Autorkou koncepcie a programu Pidipondelkov a Minivýtvariek je Hana Hudcovičová Lukšů. V predchádzajúcich sezónach sa formoval najmä v úzkej spolupráci s výtvarnými umelcami Pavlou Byrtusovou a Jurajom Gáborom. V aktuálnej sezóne bude fungovať v spolupráci so Simonou Gottierovou, ktorá je lektorkou galerijných programov pre školy v Novej synagóge a príležitostne využijeme tiež inšpiráciu od ďalších rezidenčných umelcov. 

Rozvrh hodín
 2019/20 >> dielne začnú v týždni od 23.septembra 2019
nepárne pondelky (2019 = 23.9., 7.10., 21.10, 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.)
Pidipondelok,  9.00 - 10.00, 10.45 - 11.45
nepárne stredy (2019 = 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.)
Minivýtvarka, 16.00 - 17.00

Organizácia sezóny, poplatky

Sezónu delíme na dve časti - jesenný trimester (koniec septembra - december) a zimno-jarný polrok (január - jún). Na oba cykly rátame s uzavretou skupinou, preto sa prihlasuje a platí vždy dopredu za celý blok lekcií. Zvýšili sme poplatok, kto potrebujete, opýtajte sa na zľavu.
Jesenný trimester 2019, 6 lekcií = 30,00 € / > splatnosť do konca októbra 2019.

Zimno-jarný polrok 2020, 10 lekcií = 50,00 €  > splatnosť do konca januára 2020.Info o aktuálnej dostupnosti kurzu a prihlasovanie 
Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk
___
Obrázkové ukážky albumov z Pidipondelkov a Minivýtvarky na Flickri Stanice a Synagógy:
Ahoj leto 2019 | V ateliéri MK 2019 |Na výstave MM 2019 | Ako rastie tráva 2018 | Slimák - zima 2018 | Mňau! 2017 | Pozor vlak! 2017

FB stránka Detská stanica

O prihlásenie do e-mailového newslettera s informáciami o programoch pre deti na Stanici a v Synagóge môžete požiadať na hanka@stanica.sk


Ďakujeme za podporu