Muzilienka 2019/20

Hudobno-pohybová dielňa Muzilienka je určená pre batoľatá v sprievode rodičov. Program Stanice pre batoľatá je u nás už tradične koncentrovaný do pondelkových doobedí, kedy sa pravidelne striedajú dva cykly dielní - výtvarný Pidipondelok (>> info v samostatnom článku) a hudobná Muzilienka. Rodičom s deťmi to umožňuje v jednej sezóne absolvovať obe dielne, alebo tiež vybrať si iba jeden cyklus a navštevovať nás v rozvoľnenom tempe dvojtýždenných intervalov. 

Každý párny pondelok patrí Muzilienke, čo je na Stanici hosťujúca hudobne orientovaná dielňa s pohybovými i dramatickými prvkami, vychádzajúca z autorského konceptu lektorky Martiny Krušinskej. V elementárnom muzicírovaní - v piesňach, v hrách s pohybom, zvukmi, tónmi, v slovných hračkách si deti rozvíjajú vnímavý a tvorivý vzťah k hudbe. Dielňa využíva priestor podkrovnej sály a okrem pianina je plne vybavená ľahkoovladateľnými avšak kvalitnými hudobnými nástrojmi. 

Rozvrh hodín 2019/20 >> dielne začnú 16. septembra 2019
párne pondelky (2019 = 16.9., 30.9., 14.10, 28.10., 11.11., 25.11., v prípade mimoriadeneho vymeškania tiež 9.12.)
I. skupina: 9.00 - 10.00, II. skupina: 10.30 - 11.30

Organizácia sezóny, poplatky


Sezónu delíme na dve časti - jesenný trimester (koniec septembra - december) a zimno-jarný polrok (január - jún). Na oba cykly rátame s uzavretou skupinou, preto sa prihlasuje a platí vždy dopredu za celý blok lekcií. Zvýšili sme poplatok, kto potrebujete, opýtajte sa na zľavu.

Jesenný trimester 2019, 6 lekcií = 30,00 € / > splatnosť do konca októbra 2019.

Zimno-jarný polrok 2020, 10 lekcií = 50,00 €  > splatnosť do konca januára 2020.Info o aktuálnej dostupnosti kurzu a prihlasovanie
 

Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk


___


Obrázkové ukážky albumov z Muzilienky na Flickri Stanice:  
2019 | 2018FB stránka Detská stanicaO prihlásenie do e-mailového newslettera s informáciami o programoch pre deti na Stanici a v Synagóge môžete požiadať na hanka@stanica.sk

Ďakujeme za podporu