Keramika pre deti 2019/20

!!! Dielňu z prevádzkových a organizačných dôvodov v tejto sezóne sprístupníme až v januári 2020.

Charakteristickým prvkom krajiny v okolí Stanice je aj to, že leží na ílovitých podložiach. Na zdroje keramickej hliny v okolí odkazuje nielen názov najbližšieho sídliska Hliny, ale tiež pôvodný názov zastávky “Žilina, tehelňa”. Nad týmto, a samozrejme nielen nad tým .-) , môžu popri práci rozjímať účastníci keramických dielní, ktoré prevádzkujeme v podzemí Stanice. 

Keramika pre deti je celoročná dielňa pre deti školského veku zameraná na tvorbu z hliny. Prostredníctvom rôznych spôsobov modelovania z hliny, ako je vytláčanie z hrudky, skladanie z hlinených plátov, stavanie z hlinených šuľkov či tvarovanie hliny na formu, si deti vytvárajú vlastné úžitkové a dekoratívne výrobky. V plne vybavenej keramickej dielni majú možnosť nahliadať na pomerne zložitý a časovo náročný proces vzniku hotového keramického výrobku. V rámci keramických dielní sú deti oboznámené aj s keramikou našich predkov, z ktorej čerpajú inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. Osvojovanie si keramického remesla je v rámci vývoja detskej osobnosti veľmi prínosné, nakoľko zlepšuje jemnú motoriku, prehlbuje haptické vnemy a podporuje kreativitu. Dielňa je určená pre všetky deti, ktoré rady tvoria a fantazírujú.


Dielňa keramiky na Stanici dlhodobo hosťuje. Vedie ju výtvarníčka a lektorka Dáša Klapitová.

Organizácia sezóny, poplatky
Dielňu z organizačných dôvodov v tejto sezóne sprístupníme až v januári 2020. Info o aktuálnej dostupnosti kurzu a prihlasovanie 

Miesta v dielňach sú momentálne obsadené.
Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk___


Obrázkové ukážky dielní keramiky na Flickri Stanice : 
otvorený ateliér 2019 |marec 2019FB stránka Detská stanicaO prihlásenie do e-mailového newslettera s informáciami o programoch pre deti na Stanici a v Synagóge môžete požiadať na hanka@stanica.sk

Ďakujeme za podporu