Nové Pidistredy >> zima a jar 2020

Výtvarné Pidipondelky od januára 2020 meníme na Pidistredy. Dielne pre rodičov s deťmi v batoľacom alebo predškolskom veku (cca 1,5-5 rokov) sa konajú každý nepárny týždeň v doobednom čase 10.00 - 11.00. Novinkou v organizácii je, že záujemcovia sa nemusia prihlasovať iba na dlhodobý cyklus, ale môžu si rezervovať vybrané termíny tiež jednotlivo. 

Kapacita dielne je vždy 10 dvojíc dieťa+rodič. Svoje dlhodobé aj jednorázové prihlášky zasielajte na adresu hanka@stanica.sk, alebo správou na tel. číslo 0907 178 756 (Hana H. Lukšů).

Pidistreda je výtvarne podnetné prostredie, ktoré sa dá uchopovať, zažívať a spolutvoriť rôznymi spôsobmi. Deti si v priebehu dielne precvičia vždy iné elementárne aj komplexnejšie zručnosti (kreslenie, maľovanie, modelovanie, strihanie, lepenie…, vnímanie, myslenie, vyjadrovanie…) ktoré preberáme v rámci atraktívnych tematických okruhov. Témy stavajú na tom, čo deti už poznajú, alebo hravou formou vedú k novým obzorom poznania. Nemenej dôležitým zámerom Pidistried je tiež rozširovať kultúrne obzory rodičov a ich povedomie o súčasnom umení. Program v ateliéri na Stanici si niekoľkokrát do roka spestríme návštevami výstav v Novej synagóge. Stretnutia nesú významný socializačný charakter pre malých aj veľkých. 

Autorkou koncepcie a lektorkou programu Pidistredy je Hana Hudcovičová Lukšů. V aktuálnej sezóne dielne fungujú v úzkej spolupráci so Simonou Gottierovou, ktorá je lektorkou galerijných programov pre školy v Novej synagóge. Príležitostne využívame tiež inšpiráciu od ďalších rezidenčných umelcov a lektorov.

Program na najbližšie obdobie: 

29. 1. 2020 / Prvý pohyb pamäti - lektorský program so Simkou a Hankou v Novej synagóge

12. 2. 2020 / Prírodné či umelé - dielňa v spolupráci s Danielou Krajčovou, hosťujúcou umelkyňou

26. 2. 2020 / Jarné prázdniny >> Pidistreda sa nekoná...

11. 3. 2020 / Niečo od Pitseolak - lúštenie obrázkových správ o Eskimákoch - dielňa so Simkou a Hankou

...ďalší program doplníme priebežne, tešíme sa na vás! 

Ďakujeme za podporu