Dotkni sa pyramídy alebo z denníka jednej rezidencie

Diaries of touch, tanečná rezidencia, 1. – 6. marca 2020

Keď si v našej S1 po skúške posadá osem tanečníkov a jedna choreografka, je to už celkom veľký kruh. Sadli si okolo spoločnej osi, tu strečujú, tam uvoľňujú telo z jednej i z druhej strany. Priestor je tmavý, vzduch nasiaknutý tancom. Riadne si to tu obchytali. A to je dobre. 

Tento týždeň sme podkrovie Stanice prenechali rezidencii Diaries of touch, spoločnému autorskému projektu dvoch tanečných spolokov, mimoOs a ZDRUHESTRANY a chorvátskej choreografky Sonji Pregrad. Pre nás bola len otázka času, kedy sa tieto dva umelecké kolektívy spoja a sme radi, že môžeme byť pritom. Nech si z našej sály pokojne urobia aj pyramídu.

Odkiaľ prichádza prvotný impulz pre vznik tanečného projektu, navyše, na pomery nezávislého tanca, celkom veľkého? Je to téma? Metodológia? Priateľstvo? Vzájomný obdiv? Inšpirácia, intuícia? Grantové možnosti? Časopriestorové priesečníky? Možno z každého niečo. V tomto prípade je spolupráca namiešaná najmä zo stretnutí tanečníkov podobného naladenia a metodológie Sonji Pregrad, ktorá bola do projektu prizvaná ako choreografka a priniesla so sebou i tému – dotyk. 

Pre Sonju je tanec každého tela jedinečný a autorský a jeho pochopením vznikajú spojenia – tanečníkov s priestorom a objektmi, zvukom, vzduchom, s ďalšími tanečníkmi, s divákmi. Práve skrz široko chápaný dotyk, chce Sonja tanec vnímať a spoznávať. V tejto fáze výskumu si tanečníci, alebo ako ich Sonja nazýva „denníkári dotyku“ (diarists of touch), všímajú najrôznejšie dotykové vnemy, ktoré počas dňa zažívajú, zaznamenávajú si ich do denníka a potom s nimi pracujú. Od mandarínky v ruke, dotyku čepele pri holení, odtlačky nôh, zovretie srdca. Vlas vo vode, voda okolo plávajúceho tela. Cez kropaje potu na podlahe až k predstave priestoru ako špičky pyramídy. Pozornosť zameraná na jeden zmysel a okamihy dňa, ktoré sa v rýchlej každodennosti môžu zdať bezvýznamné či banálne, môžu byť východiskom pre tvorbu pohybového materiálu pre predstavenie. Aj toto umožňujú umelcom rezidencie. Stíšiť sa, sústrediť, experimentovať, tvoriť. A trochu si aj ulietať a rojčiť. A na to im nesiahajme.

Projekt Diaries of touch budeme sledovať v ich ďalšej práci a veríme, že na jeseň 2020 uvedieme hotové predstavenie. Pár fotiek z rezidencie si môžete pozrieť na tomto linku:

https://www.flickr.com/photos/stanica/albums/72157713359770503

Barbora Jombíková


Foto: Mario Gonzales Riquelme


Ďakujeme za podporu