Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
Michaela Moravčíková: Zveriť sa (výtvarná rezidencia, apríl - máj)
Dátum Nedeľa 26. 4. 2020
do Sobota 2. 5. 2020
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
,,Počas rezidencie chcem ďalej pokračovať vo svojej bakalárskej práci s názvom „Zveriť sa“. Zámerom je nadviazať a rozvinúť tému animálnej duše, inštinktov a zvieracej prirodzenosti. Stávanie sa zvieraťom sa deje skrz rituály známe prírodným národom. Pomocou koláže inscenujem vlastné situácie splynutia so zvieraťom formou lovu a telesného kontaktu. Pri nich nastáva rovnováha medzi človekom a jeho animou. Je prítomná úplná afektivita tela a inštinktov. Techniku koláží ponechávam aj v digitálnej forme, pri ktorej experimentujem s tlačou a postprodukciou printov. Plány sa však menia zo dňa na deň a z maľby sa postupne vraciam ku kresbe. Práca je pokornejšia, tichšia, výstup nejasný. Musím sa naučiť, že niekedy je nasledovať pôvodný zámer skoro nemožné. Čo sa však potom stáva zámerom?,,

Michaela Moravčíková (1991, Žilina) vyštudovala architektúru na FA STU. Aktuálne študuje odbor maliarstvo na VŠVU v ateliéri Mal+by Klaudie Kosziby. Počas štúdia absolvovala zahraničné pobyty v Newcastle a Barcelone. Venuje sa prevažne maľbe a kresbe s grafickými presahmi. Zaujíma ju prienik živej hmoty cez chladnú racionalitu, inštinktívnosť a pudovosť tela. Hmota sa zjavuje v náznakoch, v boji, vynára a vnára sa do priestoru, pričom ho čistí, zanecháva napospas svetlu. Architektúra sa tak dostáva do polohy skulptúry s absenciou funkcie. V práve rozpracovanom projekte sa autorka zaoberá spojením iracionálneho tela a jeho kamaráta - Zvieraťa, s ktorým loví, splýva, miluje sa. Výsledná tvorba je v tomto prípade figuratívna. Pri procese pracuje s kolážami, ktorých princíp vrstvenia a inscenovania preberá a využíva ďalej v maľbe.

https://michaelamoravcikov.wixsite.com/mysite

Ďakujeme za podporu