Detail akcie
BlaBlaBar #12: Spoznajte európsky dobrovoľnícky program ESC
Dátum Sobota 23. 5. 2020
Čas 16:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
Jazyková kaviareň BlaBlaBar sa uskutoční ako online stretnutie v aplikácii Zoom.

BlaBlaBar je späť! Podujatie, ktoré bežne vypĺňajú hry a debaty s našimi európskymi dobrovoľníkmi, sa tentokrát uskutoční ako online stretnutie, no stále v uvoľnenej a neformálnej atmosfére. Témou tohto vydania sú samotní dobrovoľníci a ako sa dostali na Stanicu vďaka programu ESC (The European Solidarity Corps / Európsky zbor solidarity). Zistíte, aké je byť dobrovoľníkom v zahraničí a aké majú skúsenosti dobrovoľníci v Žiline. Naša ESC koordinátorka Nienke vám vysvetlí všetky praktické detaily a možnosti uplatnenia.

Vytiahni pivo z chladničky a pridaj sa! Rozprávať sa budeme prevažne po anglicky a účasť je bezplatná. V prípade záujmu napíšte vopred na marlene@stanica.sk, v deň akcie vám pošleme link na Zoom stretnutie.

The European Solidarity Corps (v preklade Európsky zbor solidarity) ponúka možnosť mladým ľuďom do 30 rokov z krajín EÚ (aj mimo nej) stráviť maximálne 12 mesiacov v inom európskom štáte dobrovoľnou prácou v neziskovej organizácii. Je to skvelá a dostupná možnosť objaviť novú krajinu a byť súčasťou zaujímavého projektu. Stanica aktuálne hostí vďaka programu ESC financovaného Európskou komisiou 5 dobrovoľníkov z Kosova, Rakúska, Veľkej Británie, Česka a Španielska. Ak by ste sa rozhodli absolvovať dobrovoľnícky projekt, môžeme vás podporiť ako vysielajúca organizácia.

--
EN
--

Language café BlaBlaBar will take place as an online Zoom meeting.

Blablabar is back! Normally an evening filled with games and interesting conversations with our international volunteers, will this time take place online on Zoom but under the same relaxed and informal atmosphere. The topic of this edition are our volunteers themselves and how they came to Stanica with the ESC programme. Together we will play games and at the same time get to know what it is like to go volunteering abroad and what the experiences are of volunteers in Zilina. Also our ESC coordinator will join to explain all the practicalities and what the possibilities are for you.

Grab a beer from your fridge and join us! The main language will be English and the participation is free. Email before to marlene@stanica.sk and you will receive the Zoomlink on the day of the event.

The European Solidarity Corps (ESC) offers the opportunity to all young people (till 30) from the EU (and beyond) to spend up to 12 months in another european country and volunteer in a non-profit organization. It is a great and affordable option to explore a new country and participate in interesting projects. Stanica Zilina Zariecie currently hosts 5 volunteers from Kosovo, Austria, Great Britain, Czech Republic and Spain through this programme which is financed by the European Commision. We can support you as a sending organization when you would like to go for such a volunteering project.

Ďakujeme za podporu