Detail akcie
Med a prach: Temná noc +/- Obrazy pre srnky
Počet termínov : 2
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Dielo uvádzame dvakrát - o 20.00 a 20.45.

Vizuálne performancie „Temná noc +/- Obrazy pre srnky“ sú koncipované ako laboratórium (nielen) umenia. Vznikali ako dve samostatné diela, ktoré ich autori postupne usporiadali do spoločného tvaru. Ten pozostáva zo štyroch častí: Záhrada 01 – Život a smrť neznámej svätice – Ars poetica – Záhrada 02. Každé uvedenie je v niečom odlišné. Pracuje sa však s presne vymedzenými princípmi a témami. Ide o neustálu premenu, výskum, diela, ktoré je možné vidieť a počuť vždy v iných súvislostiach.

Réžia: Andrej Kalinka
Koncept, inštalácie: Andrej Kalinka, Juraj Poliak
Grafiky: Juraj Poliak
Hudba: Andrej Kalinka, T. L. de Victoria
Účinkujú: Mária Danadová, Andrej Kalinka, Juraj Poliak

Med a prach je umelecké zoskupenie pohybujúce sa na hraniciach umeleckých foriem a žánrov. Pod jeho strechou sa tvoria diela na pomedzí divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Táto tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách. Základným východiskom je komplementárne umenie, umelecký jazyk vychádzajúci zo symbiózy vyjadrovacích prostriedkov. Performeri sú rovnako hudobníkmi, výtvarníkmi, hercami, tanečníkmi. Cieľom je hľadať nové spôsoby umeleckého vyjadrovania formou živého pohybu medzi rozmanitými umeleckými komunitami a prostriedkami. Dôležitou súčasťou tvorby zoskupenia Med a prach je presah nielen v rámci umeleckých prostriedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj skúmanie vzájomných súvislostí umenia, biológie, psychológie, filozofie, histórie, fyziky, genetiky etc. Komplementarita sa teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako v rovine formy aj obsahu.

Vstupné: 7,00 / 5,00 € (plné / zľavnené)

Ďakujeme za podporu