Detail akcie
Zuzana Burianová: Reframing
Dátum Pondelok 17. 8. 2020
Čas 18:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Prezentácia tanečnej rezidencie

Zuzana Burianová bola jednou z rezidentiek Stanice v rámci programu „Umelecká karanténa“, kedy sme po nútenom zastavení kultúrnych podujatí ponúkali priestor lokálnym umelcom pre ich tvorbu. Počas rezidencie sa vrátila k projektu Framing z roku 2017, na ktorý chce nadviazať a rozvinúť ho do nového pohybového predstavenia. V projekte sa zaoberá témou rámcovania spoločnosti a stereotypného správania.

Jej augustová prezentácia je pozvánkou k zdieľaniu osobných skúseností, k diskusii a reflexii, ale aj náhľadom do tvorivého myslenia jednej tanečnice.

Počas rezidencie som sa zaoberala témou rámcovania spoločnosti, stereotypného správania, ktoré predstavuje šablóny vnímania sveta okolo nás. Šuplíky, do ktorých vkladám definície aby mi uľahčili život, šetrili čas a príliš nerozhádzali môj svet hodnôt. Vysoký a silný muž musí jednoznačne vedieť viesť a nemať priveľa pochybností a pozor na tých, čo radi komunikujú… sú tieto vnímania postavené na mojich osobných skúsenostiach, alebo len preberám vnemy skupiny, v ktorej žijem? Koľkých takých skupín som súčasťou a čo ich reprezentuje? Reprezentujem nejakú skupinu svojím správaním, vzhľadom? A prečo? Často preberáme vzorce správania, lebo patríme k nejakej skupine. Na stereotypoch nie je v podstate nič zlé, len občas cez ne nevidíme skutočnú realitu.

Výsledkom tohto zamýšľania bude pohybové predstavenie, pripravené s ľuďmi s istými životnými skúsenosťami (60+) , ktorí sú ochotní sa podeliť o skúsenosti a postaviť sa v skupine na javisko. Predstavenie Reframing bude určite čerpať zo skúseností už existujúceho predstavenia a plynulo naň nadväzovať.

Formou prezentácie chce Zuzana aktívne zapojiť účastníkov - návštevníkov do procesu sebareflexie, potrebnej pre pokračovanie v jej práci. Akákoľvek osobná skúsenosť, otázka, postreh, diskusia ju môže posunúť ďalej, nakoľko počas rezidencie pracovala sama alebo prostredníctvom mailovej komunikácie a chýbajú jej osobné skúsenosti v skupine. Vítaní sú všetci, bez vekového, názorového či hodnotového ohraničenia.

Vstup je voľný.

Ďakujeme za podporu