Detail akcie
Michal Freriks: Koľko slobody je na Námestí slobody? (umelecká rezidencia, august - september)
Dátum Pondelok 31. 8. 2020
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Michal Freriks sa zaoberá skúmaním tém verejnosť, námestie a sloboda. „Nachádzam sa v štádiu, v ktorom si užívam nehybnosť vecí, ktoré sú zasadené do istého kontextu. Pracujem so statickejšími umeleckými formami, sledujem pohyb z väčšej diaľky, aj keď ho mám rád. Je to iný pohyb,“ hovorí Michal o svojej aktuálnej tvorbe.

V rámci umeleckej rezidencie na Stanici skúma verejný priestor, konkrétne námestia. Zámerom je objaviť ich skrytý a nevyužitý potenciál. Hľadá nové možnosti využitia verejného priestoru, ktoré prekračujú zaužívané funkcie určené spoločenskými normami. Kladie si otázky ako opustiť zaužívaný folklór zvyklostí a vytvoriť nový. V kontexte slovenských námestí ho zaujíma fenomén premenovávania námestí po Nežnej revolúcii. Východiskom výskumu je Námestie slobody v Bratislave a provokatívna otázka: Koľko slobody je na Námestí slobody? Aká slobodná je spoločensky sľúbená sloboda zapísaná v katastri?

Michal Freriks - narodil sa v USA, dlhodobo žije a tvorí na Slovensku. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore „Tanečná interpretácia a choreografia“. Je svetelným dizajnérom, choreografom a performerom. Okrem autorských diela pôsobí vo viacerých projektoch súčasného divadla a tanca.

Ďakujeme za podporu