Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
Dialogické jednanie s vnútorným partnerom (workshop DAMU) / ZRUŠENÉ
Dátum Streda 30. 9. 2020
Čas 17:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Akcia je vzhľadom na súčasnú situáciu zrušená. Na DAMU - Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, ako aj ďalších vysokých školách v ČR, prebieha výučba dištančne, platí tu „zákaz osobní přítomnosti“. Obmedzené je aj cestovanie, prekračovanie hraníc a prijímanie hostí. Pôvodne u nás mali študenti a pedagógovia školy viesť workshop a hrať divadlo, kvôli nedostatku spoločného času na skúšanie sa najkôr rozhodli nahradiť divadlo premietaním. Na základe zhoršujúcej sa situácie a sprísňujúcich sa opatrení sme sa nakoniec rozhodli, že workshop aj predstavenie radšej uvedieme v budúcnosti a v plnom rozsahu. Ďakujeme za pochopenie.

Dialogické jednanie je hlavnou psychosomatickou disciplínou Katedry autorskej tvorby a pedagogiky DAMU (Praha), ktorú vymyslel prof. Ivan Vyskočil. Chodí na ňu každý semester stovka záujemcov nielen z DAMU, ale aj z iných vysokých škôl či ľudí z ulice. Základná doba štúdia tejto disciplíny trvá 2-3 roky.

Aké to je stáť na scéne (alebo v živote), nemať v ruke nič a ponechať všetko spontánnemu, a predsa kultivovanému dianiu? Nejde o bohapustú improvizáciu, kedy človek chŕli nápad za nápadom, ale o základnú orientáciu a koncentrované jednanie v tejto dynamickej situácii, kedy ste pred ostatnými sám za seba a so sebou. Dialogické jednanie študuje princípy hry, hráčstva a herectva ako v umeleckom, tak neumeleckom kontexte: Ako byť v prítomnosti? Ako nehrať? Ako byť autentický? Ako si všímať impulzy a ako s nimi narábať? Ako (sa) počúvať a odpovedať (si)? Ako cibriť telo a inteligenciu, empatiu, súhru…

Workshop je určený nielen pre divadelníkov, ale pre kohokoľvek, kto pracuje na verejnosti (s verejnosťou) alebo pre tých, ktorí majú záujem o akčné sebapoznanie či kondíciu k dialógu.

Dielňu bude viesť doc. Michal Čunderle, Ph.D., Mgr. et MgA. Václav Zimmermann a MgA. Pavel Zajíček, učitelia DAMU.

Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci ´veřejné samoty´ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti ´diváků´. V situaci, kdy ´jako kdyby´ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.
Prof. Ivan Vyskočil

Po workshope pozývame na premietanie experimentálnej detektívky Prípady Léona Cliftona z dielne DAMU.

www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/

Účastnícky poplatok: 5,00 / 3,00 € (plný / zľavnený)
Info a prihlasovanie: Barbora Jombíková, bashka@stanica.sk, 0904 485 142

Ďakujeme za podporu