Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
DAMU: Prípady Léona Cliftona / ZRUŠENÉ
Dátum Streda 30. 9. 2020
Čas 19:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Akcia je vzhľadom na súčasnú situáciu zrušená. Na DAMU - Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, ako aj ďalších vysokých školách v ČR, prebieha výučba dištančne, platí tu „zákaz osobní přítomnosti“. Obmedzené je aj cestovanie, prekračovanie hraníc a prijímanie hostí. Pôvodne u nás mali študenti a pedagógovia školy viesť workshop a hrať divadlo, kvôli nedostatku spoločného času na skúšanie sa najkôr rozhodli nahradiť divadlo premietaním. Na základe zhoršujúcej sa situácie a sprísňujúcich sa opatrení sme sa nakoniec rozhodli, že workshop aj predstavenie radšej uvedieme v budúcnosti a v plnom rozsahu. Ďakujeme za pochopenie.

Dva pilotné diely experimentálnej detektívnej série, ktorá vznikla na základe dnes už pozabudnutých brakových noviel A. B. Šťastného zo začiatku 20. storočia: Písmo umierajúceho + Clifton v blázinci. Ich hrdinom je „postrach všetkých zločincov“ detektív Léon Clifton: geniálny mozog, majster prevlekov, a ten, ktorý je pekný. Autorský kolektív z okruhu katedry autorskej tvorby a pedagogiky DAMU, hravo kombinuje film s rozprávaným divadlom, pričom sa spolieha na osobitosť dvojice Purmová – Zimmerman, ktorí odohrajú prakticky všetky postavy.

Réžia: Václav Zimmeman a spol.
Hrajú: V. Zimmermann a B. Purmová

Václav Zimmermann - absolvoval obor autorského herectva na katedre autorskej tvorby a pedagogiky DAMU. Venuje se asistovaniu dialogického jednania, lektorovaniu divadelnej improvizácie, spolupracuje s niekoľkými divadlami (20 000 židů pod mořem, Vosto5, Spolek R312, Národní divadlo aj.) a režíruje a produkuje Prípady Léona Cliftona, kde hrá hlavnú úlohu.

Záujemcov pozývame aj na podvečerný workshop DAMU Dialogické jednanie s vnútorným partnerom.

Vstupné: 3,00 / 2,00 € (plné / zľavnené); pre účastníkov workshopu Dialogické jednanie s vnútorným partnerom vstup zdarma.

Ďakujeme za podporu