Detail akcie
Katarína Brestovanská a Kamil Mihalov: Hudobné dielo a jeho rozpriestranenie do tanečnej performancie (12. - 17. 10.)
Dátum Pondelok 12. 10. 2020
do Sobota 17. 10. 2020
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Rezidencia tanečníčky a hudobníka je štúdiom hudobných skladieb v kontexte pohybu, performancie a interpretácie v súčasnom tanci. V selekcii konkrétnych hudobných kompozícií – pre tanečné umenie kľúčového skladateľa Johanna Sebastiana Bacha – Koncert pre harpsichord/klavír a komorný orchester č. 1 d mol BWV 1052 a Chaconne z husľovej Partity č. 2 d mol BWV 1004 v úprave pre sólový klavír od Feruccia Busoniho, budú nazerať a analyzovať grafický zápis, formálne a kompozičné parametre, interpretačné princípy a estetiku, ktorú skladateľ v týchto dielach predostrel cieľom prenášať tieto postupy do pohybovej partitúry a artikulovať ich vo fyzickom vyjadrení.

Katarína Brestovanská / tanečníčka a Kamil Mihalov / klavirista spúšťajú tento proces po skúsenostiach z pravidelných umeleckých presahov do „sfér toho druhého”. Kamil sa dlhodobo zaoberá oblasťou súčasného tanca a pohybového divadla, Katarína Brestovanská sa venuje klavíru už 14 rokov a jej tanečné a performatívne diela vznikajú v úzkej previazanosť medzi hudobnou a pohybovou partitúrou, ktoré spolu vytvárajú organickú štruktúru.

Zároveň tento rok uplynie 270 rokov od Bachovej smrti. Aj touto formou si umelci chcú pripomenúť komplexnosť a nadčasovosť jeho práce. Jeho hudba masívne aj naďalej ovplyvňuje kontext súčasného tanca, čo ich inšpiruje k spoločnému uvažovaniu nielen nad možnosťami, ale aj nad limitmi.

Počas rezidencie pozývajú umelci aj na prezentáciu tvorivého procesu a diskusiu v pondelok 12. októbra o 18.00.

Ďakujeme za podporu