Detail akcie
Sodja Lotker & študenti KALD DAMU: Ďaleké divadlo (14. - 17. 12.)
Dátum Pondelok 14. 12. 2020
do Štvrtok 17. 12. 2020
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

for English please scroll down

Pozývame Vás na mini showcase alebo ochutnávku nových divadelných formátov, ktoré sú výsledkom hľadania a skúmania možností vzťahu diváka a performera nielen v čase lockdownu a bezpečnej vzdialenosti.

Stretnutia prác študentov Sodje Lotker na KALD (Katedra alternativního a loutkového divadla) DAMU s divákmi budú prebiehať na rôznych komunikačných platformách - ZOOM, WhatsApp, SMS, Google Docs a ďalších. Jednotlivé formáty boli vyberané a koncepcia uvedenia vytvorená v kurátorskej spolupráci s Tomášom Janypkom.

Všetky budú prezentované v online priestore počas štyroch dní 14. – 17. decembra 2020. Keďže ide o študentov medzinárodného programu Directing of Devised and Object theatre, bude hlavným komunikačným jazykom angličtina, stačí však aj základná úroveň. Niektoré formáty budú jeden na jedného, teda len pre jedného diváka/účastníka, niektoré hromadné a počas tých poskytneme v prípade potreby a možnosti aj tlmočenie.

„Potreba skúmať performatívne formáty, ktoré prekonávajú vzdialenosť medzi divákom a performerom – ako scenáre pre divákov, SMS hry, ZOOM performance, stretnutie v zdieľanom dokumente, knihy inštrukcií a iné performatívne formáty, prišla samozrejme v súvislosti s aktuálnou situáciou – lockdown, bezpečná vzdialenosť a bezpečnosť. Tieto formáty však pre nás nie sú celkom nové, v našom programe nás vždy zaujímali tak, ako aj nové podoby vzťahu s divákmi. A toto je to, čo je pre nás dôležité, práve ten vzťah. Takže zatváranie divadiel pre nás nebola až taká prekážka, ponorilo nás to do tohto hľadania ešte hlbšie. Rozdiel je len v tom, že tentokrát je priestorová vzdialenosť daná. Zároveň, vždy tu bude nejaká vzdialenosť, nejaká prekážka.“

Štúdium na katedre vychádza z autorského divadla, práce, ani nie tak s bábkami ako s objektami a predmetmi a vzťahmi k nim ako aj k priestoru, téme, a najmä k divákom. Študenti programu sú medzinárodní študenti, mladí umelci, ktorí sú aktuálne buď ďaleko od domova, z Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Libanonu, Taiwanu, Fínska alebo ďaleko od svojej pražskej školy, zaseknutí v Kolumbii či Japonsku.

„Pre nás je dôležité vedieť sa s Vami stretnúť, s Vami divákmi, mimo našej školy, mimo našej bubliny. Tieto predstavenia sú nedokončené, dokončiť ich môžeme jedine s Vami.“ (Sodja Lotker)

Jednotlivé prezentácie budeme postupne predstavovať v postoch vo facebookovom evente. Toto je zoznam všetkých prezentácií aj s dňami uvedenia, konkrétne časy si môžete vybrať / zadať v prihlasovacom formulári: https://forms.gle/HsE7BdX3hEpvQavNA.

Ping: Someone has shared a document with you / GoogleDoc / pre 1 diváka / 50 min. / dni uvedenia – pondelok, utorok a štvrtok

Susana Botero: Bite To Eat Café / WhatsApp / pre 1 diváka doma / 45 min. / dni uvedenia – utorok, streda, štvrtok

Eszter Koncz: Prechádzka vonku pre 1 diváka / WhatsApp / 60 min. / dni uvedenia – utorok a streda

Michał Salwiński: The dream in the supermarket / WhatsApp / pre 1 diváka v supermarkete / 60 min. / dni uvedenia – streda a štvrtok

Levin Eichert: Oranges great journey / ZOOM / pre stredoškolákov v rámci vyučovania / 60 min. / utorok

Levin Eichert: You are on my screen / ZOOM / pre viac divákov / 60 min. / streda 16. 12. o 20.00

MA DOT Triple - Eglė Šimėnaitė: Human sound + Arnis Aleinikovas: Fragmented Realities + Katharina Joy Book: Stop me if you´ve heard this one before + DISKUSIA / ZOOM / pre viac divákov / 70 min. / štvrtok 17. 12. o 19.00

Kontaktná osoba: Bashka Jombíková, bashka@stanica.sk

Podporiť nás môžete dobrovoľným vstupným.

EN

We would like to invite you for a mini-showcase of new theatre formats, as a result of creative examination of audience-performer relations, not only in times of lockdown and social distancing.

Students of Sodja Lotker in KALD DAMU (Department of Alternative and Puppet Theatre, Academy of Performing Arts, Prague) will encounter spectators on different platforms; ZOOM, WhatsApp, Instant messaging, Google Docs, Twitch etc. Their works have been selected and the concept of showcase created in curatorial collaboration with performing artist Tomáš Janypka.

All of them will be presented in online space between Monday 14th and Thursday 17th December 2020. Since these are students of international program Directing of Devised and Object theatre, the main communication language will be English, the basic knowledge is sufficient. Some of the formats will be presented one to one, so only for one spectator, others will be for a bigger audience and those might be translated into Slovak, based on the demand.

„The need to look at performative formats that overcome the distance between the performance and audience - such as scripts for spectators, SMS plays, Zoom performances, shared document writing, instruction books and other performative formats came of course from necessity: lockdown, social distancing, and safety. But these formats are not complete ‘strangers’ for us; we always focus on finding new formats to share and new ways to relate with audience in our program. This is what is important to us: how we relate. So the closing of the theatres did not surprise us too much, it made us think about this issue of how we relate even deeper. And this time the difference is that the spatial distance is a given. The students of the program are international students, young artist far away from their homes in Lithuania, Hungary, Germany, Poland, Lebanon, Taiwan, Finland or far away from school in Prague– still stranded in Columbia and Japan. Nevertheless, there is always some kind of distance, some kind of separation.“

„And it is very important for us that we could connect to you, real audiences, outside of our school and outside of our bubble. These performances are unfinished and can be finished only with you.“

We will gradually introduce all the presentations in posts in facebook event. Here you can have a look at the list of all the showings with days of presentation, you can choose the time suitable for you in application form: https://forms.gle/HsE7BdX3hEpvQavNA.

Ping: Someone has shared a document with you / GoogleDoc / for 1 spectator / 50 min. / Monday, Tuesday, Thursday

Susana Botero: Bite To Eat Café / WhatsApp / for 1 spectator at home / 45 min. / Tuesday, Wednesday, Thursday

Eszter Koncz: Performative Walk for 1 spectator / WhatsApp / 60 min. / Tuesday and Wednesday

Michał Salwiński: The dream in the supermarket / WhatsApp / for 1 spectator in the supermarket / 60 min. / Wednesday and Thursday

Levin Eichert: Oranges great journey / ZOOM / for teenagers within school / for more spectators / 60 min.

Levin Eichert: You are on my screen / ZOOM / for more spectators / 60 min. / Wednesday, Dec 16, 8pm

MA DOT Triple - Eglė Šimėnaitė: Human sound + Arnis Aleinikovas: Fragmented Realities + Katharina Joy Book: Stop me if you´ve heard this one before + DISCUSSION / ZOOM / for more spectators / 70 min. / Thursday, Dec 17 / 7pm

Contact person: Bashka Jombíková, bashka@stanica.sk

You can support us with voluntary admission here, you will find the link in the ticket section in this article.

Ďakujeme za podporu