Detail akcie
Karolína Bašteková a David Cartwright: Interiérový dizajn Stanice (tvorivá rezidencia, október - december)
Dátum Sobota 12. 12. 2020
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Mgr. art. Karolína Bašteková, produktová dizajnérka a výtvarníčka, je absolventkou Fakulty architektúry STU v Bratislave. Od roku 2020 pôsobí v kultúrnom centre Stanica aj ako lektor pravidelných výtvarných dielní a dielní keramiky pre deti. Cieľom jej tvorivej rezidencie, ktorá sa začala v októbri a potrvá do konca roka, je úprava a rekonštrukcia interiéru kultúrneho centra a redizajn viacerých interiérových prvkov, ktoré potrebujú obnoviť, zlepšiť alebo opraviť. Jedným z výsledkov rezidencie bude napr. renovácia kancelárie, ktorá je miestom pre coworking, zlepšenie prostredia pre tvorivé dielne detí, vstupných priestorov, prestavanie zázemia (backstage) pre tanečných a divadelných umelcov na poschodí budovy.

Do projektu zapája všetkých členov a dobrovoľníkov občianskeho združenia Truc sphérique. Jej hlavným asistentom bude bývalý zahraničný dobrovoľník David Cartwright, ktorý sa po skončení ročnej dobrovoľníckej služby rozhodol zostať dlhšie v Žiline a na Stanici. David vyštudoval žurnalistiku v Londýne a venoval sa tvorivému písaniu. V rámci svojho voľného času vytvoril skupinu pre „velebenie odkvapových rúr a ventilácie v architektúre“. Skupina sa volá GAVAS (Guttering and Ventilation in Architecture) a venovali sa vyhľadávaniu zaujímavých aj bizarných príkladov použitia rúr v londýnskych budovách.

„Kultúrna scéna v Anglicku mi však prišla veľmi sterilná a kontrolovaná. Začal som hľadať miesto, kde by som mohol byť súčasťou živej tvorivej komunity.  Našiel som Stanicu, kde sa snažím zlepšovať a uplatňovať svoju tvorivú víziu. Je úžasné sledovať, ako sa líši slovenská scéna oproti Anglicku,“ povedal David k svojmu tvorivému pobytu na Stanici.

Ďakujeme za podporu