Detail akcie
L'apéro du café Français
Počet termínov : 2
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Jazyková kaviareň online vo štvrtok 18.3. a v sobotu 20.3. vždy o 19:00.

 

For English scroll down. 

Vo Francúzsku je dobrým zvykom stretnúť sa vonku na terase a podebatovať pri pohári vína. Naše dve francúzske dobrovoľníčky sa pokúsia túto atmosféru preniesť sem na Slovensko. Pripojte sa k nim, samozrejme, s pohárom vína v ruke, a nezabudnite sa na túto príležitosť vhodne obliecť. 

Cieľom nie je vyučovať francúzštinu, ale vytvoriť frankofónnu skupinu a obohatiť si vzájomne spoločenský život (francúzskym) povzbudením v týchto pandemických časoch. Pre homogénnosť bude „L'apéro du café Français“ rozdelená na dve skupiny podľa jazykovej úrovne. Preto vás poprosíme hneď vyplniť jednoduchý Google formulár. Pre otázky píšte prosím na liah@stanica.sk. 

Programom vás budú sprevádzať dobrovoľníčky Liah a Laura. V našej organizácii sa ocitli vďaka programu Európskeho zboru solidarity Erasmus+, ktorý podporuje Európska komisia. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

_____________________

Thursday 18. 3 and Saturday 20.03. starting at 19:00

 

In France, it is common to meet outside on the terrace and have a discussion with a glass of wine. Our two French volunteers will try to transfer this atmosphere here to Slovakia. Join them with (of course) a glass of wine in hand, and don't forget to dress appropriately for the occasion.

The aim is not to teach French, but to create a French-speaking group and enrich each other's social life with (French) encouragement in these pandemic times.
'L'apéro du café Français' will be divided into two groups according to language level. Therefore, we will ask you to fill out this simple Google form. For questions please write to liah@stanica.sk.

The session will be animated by our French volunteers Liah and Laura. They are for one year volunteering in our organisation through the Erasmus+ program european solidarity corps which is supported by the European commission.

The event is supported by Slovak arts council (FPU)

Ďakujeme za podporu