Detail akcie
Fero Király, Eva Vozárová: I Am Sitting in a Room / 2^33
Dátum Nedeľa 13. 6. 2021
Čas 19:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Hudobník so slabosťou pre interdisciplinárne projekty spolu s bývalou novinárkou na voľnej nohe v oblasti kultúry (na foto od Natálie Zajačikovej) a interdisciplinárny večer ich združenia ooo

 

Združenie vzniklo na jar 2020 z potreby vytvorenia dedikovaného priestoru pre sound art, súčasnú hudbu a intermediálne umenie. V minulosti Eva Vozárová a Fero Király realizovali aktivity v rámci iných zoskupení, okrem iného pod hlavičkou ISCM – Slovenská sekcia a Cluster ensemble, pod ktorými v roku 2019 založili /ne/festival intermediálneho umenia JAMA v odkaze Milana Adamčiaka. JAMA naštartovala potrebu vytvorenia nového priestoru venovaného špeciálne realizácii intermediálnych a interdisciplinárnych projektov a spoluprácam s inými tvorcami v tejto oblasti. 

“Názov združenia vznikol s úmyslom vyslovovať ho ako “ó”, ale oceňujeme aj akékoľvek iné nápadité interpretácie. Vzišiel z myšlienky zvukomalebnosti a práce so zvukom, no je aj citoslovcom údivu a radosti. Zároveň je ooo trojitou nulou, absenciou, vizuálnym vyjadrením zaobleného alebo negatívneho priestoru – teda jamou, ktorá bola štartovacím bodom pre naše aktivity.”

Eva Vozárová a Fero Király


V rámci večera budú uvedené dve diela:
 

1. 

Fero Király / Eva Vozárová:  Alvin Lucier – I Am Sitting in a Room

Minutáž 20 – 30 min
Slovenská premiéra 23. 10. 2020 na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka (Harder, Király, Vozárová)

Soundartové dielo amerického skladateľa experimentálnej hudby Alvina Luciera z roku 1969 “I Am Sitting in a Room” patrí medzi najzásadnejšie diela elektroakustického experimentu. Je priesečníkom koncertu a zvukovej inštalácie, pozostáva z naživo predneseného textu, ktorý sa opakovane nahráva a prehráva späť do miestnosti. Tento proces sa opakuje, až kým sa artikulácia ľudskej reči úplne nevytratí a nezmení sa na zvuky zosilnené rezonanciou miestnosti. Slová sa stávajú nezrozumiteľnými a nahradia ich čisté rezonančné frekvencie samotnej miestnosti. Vďaka jedinečným akustickým charakteristikám priestoru je každé predvedenie jedinečné. V každej miestnosti nadobúda dielo iný zvuk a trvanie a žiadna performancia nikdy nie je rovnaká ako ostatné. 

Dielo bolo po prvý raz realizované v Guggenheimovom múzeu v New Yorku v roku 1970. V tom čase sa ešte na záznam používal magnetofónový pás. Dnes na realizáciu diela používame digitálny záznam a vlastný softvér. Počítač, mikrofón a mixpult sa stávajú nástrojmi v hudobnom diele, od ktorých kvality priamo závisí úspech alebo neúspech predvedenia.

Dielo skúma otázku, nakoľko hudbu vytvárajú hudobníci, nástroje a priestor v ktorom sa hudba odohráva. Zároveň je ponorom a absolútnym vyjadrením jedinečnosti priestoru, v ktorom sa divák a performer stretávajú. 

Uvedeniu diela bude predchádzať krátka prednáška Fera Királya, ktorá diváka uvedie do kontextu soundartu, zvukových inštalácií a zvukovej ekológie.
 

2. 

Fero Király: 2^33 (2020)

Minutáž 50 min

Premiéra 4. 12. 2020 na festivale NEXT 2020


Nové audiovizuálne dielo hudobníka Fera Királya je kritickou úvahou o druhu Homo Sapiens, ktorý okrem mentálnych kapacít a protistojného palca definuje najmä neobmedzená (a neobmedziteľná?) rozpínavosť. Súboj o prežitie zatiaľ vyhrávame, ale dokedy? 

2^33 (čítaj: dve na tridsiatu tretiu) je výsledkom pretrvávajúceho záujmu Fera Királya o oblasť počítačovej hudby. Performance sa odohráva pred divákovými očami naživo formou livecodingu – nového prístupu k programovaniu počítača ako nekonečne variabilného hudobného nástroja.

Zvuková syntéza, mikro a makro štruktúra je v synchronicite s autorskou vizuálnou zložkou, ktorá je postavená na základnom atóme našej komunikácie, symbole, v tomto prípade čísle. 


 

Večer je súčasťou celoročných aktivít ooo_2021 občianskeho združenia ooo.

Projekt podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. 


 

 
 

Ďakujeme za podporu