Detail akcie
Lokálnosť - nový ľudský príbeh
Dátum Piatok 11. 6. 2021
Čas 18:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Prezentácia a diskusia iniciatívy Lokálnosť.

Sme tím priateľov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti. Máme za to, že porozumenie je cestou k zmene. Žijeme v neobvyklých časoch a teraz je výnimočná príležitosť prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam. Naša iniciatíva pramení zo zdravého rozumu skôr, než zo zámeru zmeniť svet. 

Lokálnosť je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Každý lokálny ekosystém a druh, rastlina, hmyz, čistá rieka, kyprá pôda, to všetko prispieva jedinečným spôsobom k zdraviu a odolnosti celku - to všetko sú orgány, cievy a tkanivá živého organizmu Zeme. 

Na diskusiu s vami sa tešia Lucia Grejtáková a Robert Zelník z Lokalnost.org

Ďakujeme za podporu