Detail akcie
Pivnica Rave - DJ Workshops (Young Office)
Dátum Sobota 11. 9. 2021
do Sobota 16. 10. 2021
Čas 14:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

[English below] 

Wosaap RAVËRS


PIVNICA RAVË vám v spolupráci s Young Office prináša sériu DJ workshopov.
Spoločne s našimi DJs a ich hosťami si povieme o začiatkoch DJingu a elektronickej hudby ako takej, jeho vývoji naprieč históriou, až po dnešok.
Ukážeme si rôzny hardware a software používaný pri mixovaní hudby. Od mixovania hudby v počítači, cez používanie DJ kontrolerov, CDJ prehrávačov až po mixovanie na gramofónoch.
Po teoretických prednáškach si budete môcť sami skúsiť rôzne techniky mixovania hudby. Najlepší žiaci dostanú možnosť na konci kurzu nahrať svoj set, ktorý potom postneme na Pivnica RAVË socials.
Záver tohto workshopu bude treba samozrejme poriadne osláviť, takže sa môžete tešiť aj na naložený Day RAVË.

Program jednotlivých workshopov sa bude skladať z 3 častí:
- prednáška
- workshop samotný, kedy si budete môcť vyskúšať mixovanie, pokecať s DJs, promotérmi atď.
- DJ set od našich lektorov a hostí

Témy chystaných workshopov
1. História Djingu a elektronickej hudby
2. Dj software a mix s DJ kontrolerom
3. CDJs playere ako clubový štandard
4. Vinyl, nesmrteľná klasika
5. Record session pre top žiakov
6. Day RAVË

KDE?
Stanica Zárečie, Žilina

KEDY?
Každú sobotu
od 11.9. 2021
do 16.10. 2021

14:00 - 17:00

Vstupné dobrovoľné

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Wosaap RAVËRS

PIVNICA RAVË brings you a series of DJ workshops in cooperation with Young Office.

Together with our DJs and their guests, we will talk about the beginnings of DJing and electronic music as such, its development throughout history, to the present day.

We will show you various hardware and software used in mixing music. From mixing music on a computer, through the use of DJ controllers, CDJ players to mixing on turntables.

After the theoretical lectures, you will be able to try different techniques of mixing music. The best students will have the opportunity to record their set at the end of the course, which we will then post at Pivnica RAVË socials.

The end of this workshop will, of course, have to be celebrated properly, so you can also look forward to the loaded RAVË Day.

The program of individual workshops will consist of 3 parts:

- lecture

- the workshop itself, where you will be able to try mixing, talk to DJs, promoters, etc.

- DJ set from our lecturers and guests

Topics of upcoming workshops

1. History of Djing and electronic music

2. Dj software and mix with DJ controller

3. CDJs players as a club standard

4. Vinyl, an immortal classic

5. Record session for top students

6. Day RAVË

 

WHERE?

Zárečie Station, Žilina

WHEN?

Every Saturday

from 11.9. 2021

to 16.10. 2021

14:00 - 17:00

 

Admission is donation-based 

 

Na základe aktuálneho Covid automatu bude Stanica Žilina-Záriečie fungovať len pre zaočkovaných. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu.

Ďakujeme za podporu