Detail akcie
ZRUŠENÉ: Med a prach: outside the box 01
Dátum Štvrtok 30. 9. 2021
Čas 19:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Scénické dielo dvojice autorov Andreja Kalinku a Milana Kozánka je inšpirované bádateľským a osobným odkazom opáta Gregora Johanna Mendela, zakladateľa odboru genetiky a objaviteľa základných zákonov dedičnosti. outside the box 01 je úvodným projektom z autormi plánovanej série performatívnych diel venujúcich sa pomedziu vedeckého a umeleckého poznávania sveta. Namiesto biografického pohľadu dielo ponúka stretnutie s výnimočným odkazom vedeckého myslenia neobmedzeného dobovými predpokladmi.

 

Libreto, hudba, vizuálny koncept, performer

Andrej Kalinka 

Dramaturgia
Milan Kozánek

Fotografie
Karol Jarek

Preklad
Jozef Tancer

Réžia
Andrej Kalinka a Milan Kozánek

Koprodukcia
Terén (jasuteren.cz)
Mana s.r.o.
c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance)

Partneri
Mendelovo múzeum Masarykovej univerzity v Brne
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Hlavný partner projektu a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Med a prach je umelecké zoskupenie pohybujúce sa na hraniciach umeleckých foriem a žánrov. Pod jeho strechou sa tvoria diela na pomedzí divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Táto tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách. Základným východiskom je komplementárne umenie, umelecký jazyk vychádzajúci zo symbiózy vyjadrovacích prostriedkov. Performeri sú rovnako hudobníkmi, výtvarníkmi, hercami, tanečníkmi. Cieľom je hľadať nové spôsoby umeleckého vyjadrovania formou živého pohybu medzi rozmanitými umeleckými komunitami a prostriedkami. Dôležitou súčasťou tvorby zoskupenia Med a prach je presah nielen v rámci umeleckých prostriedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj skúmanie vzájomných súvislostí umenia, biológie, psychológie, filozofie, histórie, fyziky, genetiky etc. Komplementarita sa teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako v rovine formy aj obsahu.

 

Od 5. 9. bude Stanica na základe Covid automatu otvorená len pre návštevníkov zaočkovaných proti koronavírusu. Ďakujeme, že ste zodpovední.

 

Ďakujeme za podporu