Detail akcie
Toto nie je terapia
Počet termínov : 2
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Rezidencia - fyzický výskum 

Toto nie je terapia je jedna z línií širšieho výskumu zaoberajúceho sa významom neformálneho vzdelávania v oblasti súčasného tanca pre “netanečnú” verejnosť. Skupina dlhoročných “workshopantov” si dala za úlohu preskúmať fyzické spomienky uložené vo ich telách (zahrňujúc aj racionálne a emocionálne aspekty). Svoje skúsenosti hľadajú a overujú v spoločnom tvorivom procese bez účasti lektora. Kam bude táto skupina smerovať, kde sústredí svoju pozornosť, čo bude nasledovať? Sú sami sebe iniciátormi, autormi aj interpretmi. 

Prvú etapu tohto fyzického výskumu ukončila prezentácia krátkeho pohybového diela, ktorá otvorila mnoho ďalších otázok. Odpovede budú hľadať počas druhej rezidencie u nás na Stanici počas troch víkendov:

23. - 24. októbra

6. - 7. novembra

4. - 5. decembra

Ďakujeme za podporu