Detail akcie
Asi Tanec.
Dátum Pondelok 10. 1. 2022
do Sobota 15. 1. 2022
Čas 12:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Tanečná rezidencia Evy Priečkovej a Silvie Svitekovej, ktoré pripravujú nové predstavenie s plánovanou premiérou vo februári v Bratislave

 

Metóda našej práce vychádza zo vzájomnej dôvery a blízkeho kamarátstva, či z takmer totožného estetického vkusu. Spoločne si púšťame skladby Anny von Hausswolff, Caroline Polachek či Weyes Blood, následne zanalyzujeme problém časovej relativity v Nolanovom Tenete a vytvárame si jedna pre druhú somatické zážitky. 

Obe sme sa v istom bode svojej tanečnej fascinácie ocitli v konfrontácií, či to, čo robíme je tanec. Niekedy sa na tom smejeme, niekedy nám táto otázka už pekne lezie na nervy a už raz a navždy by sme rady zvrátili tento naratív smerom k obsahu a choreografii diel.

Napriek tomu sa však snažíme s touto prekérnou situáciou "obhajoby" vysporiadať s humorom a nadhľadom. Sústredíme sa na to, čo sa deje medzi nami, keď sme spolu na sále, v električke, v kuchyni, v krčme, na workshope. Je medzi nami puto a prepojenie, ktoré nám pomáha prekonávať cynické otázky. Pretože sa samé stávame tak trochu cynické. Cynické s citom. Cez empatiu vzájomnosti sa snažíme rozpracovať choreografiu, ktorá nám bude spôsobovať radosť, no zároveň poskytne priestor na artikulovanie problémov s ktorými sa ako tvorkyne stretávame. 

 

Eva Priečková (1990, Bojnice, SR)  

je (ne)závislá pohybová umelkyňa pôsobiaca na Slovensku. Vo svojom výskume vyvracia koncept tanečnej virtuozity a dokonale ovládaného a vycvičeného tela. Zameriava sa na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je koncept zdieľaného zážitku, vtelenej skúsenosti a tvorivého pozorovaného flow. Pomocou somatických zadaní sa snaží upozorniť na individuálne či kolektívne potreby a možnosti tela a stimulovať slobodnú kreativitu bez hodnotiaceho systému a potreby vytvárať dogmatický pohybový slovník. Výsledkom tejto praxe môžu byť pravidelné stretnutia, prechádzky po meste, workshopy, performatívne prednášky a kolektívne rekreácie. Ako performerka a choreografka sa zaujíma o interdisciplinárne a experimentálne prístupy, komunitné projekty a situácie mimo tanečného baletizolu. Aktuálne pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

Silvia Sviteková (1997, Banská Bystrica, SK)

je absolventkou odboru Tanečné divadlo a perfomancia a tanečného umenia na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia na vysokej škole vytvorila niekoľko autorských sól, ktoré naznačujú jej umelecké tendencie. Silvia pri tvorbe rada narába s viacerými médiami. Jej dlhodobá fascinácia zahŕňa performanciu vo verejnom priestore, prácu s objektom, ako aj snahu o pochopenie a najmä uchopenie zážitku, či už individuálneho alebo kolektívneho. Rada nachádza ambivalentný charakter situácií, balansuje na hrane trápnosti a gýču, humoru a bizáru. V jej tvorbe sú zreteľné inklinácie ku konceptuálnemu vnímaniu pohybového umenia a tiež vnímanie samotnej performancie ako širokej škály sebavyjadrenia a tiež spoločenskej reflexie. Za dôležitú považuje otvorenosť počas vnímania umenia a rovnako presah a prepájanie rozličných umeleckých sfér. Tvorba by podľa Silvie mala byť osobná a zároveň komunikujúca smerom k spoločnosti, reagujúc na aktuálne kontexty.

 

Ďakujeme za podporu