Detail akcie
Keramické dielne pre deti v kríze
Dátum Štvrtok 12. 5. 2022
Čas 15:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Naši ukrajinskí priatelia, z rodiny Onyskovcov, ktorí kvôli vojne dočasne prebývajú v Žiline, sa podujali dobrovoľnícky pomáhať deťom v krízovom centre Náruč.

Anna, jej sestra Mariya a aj dcéra Nora sú vyštudovaní profesionálni keramikári. Tvorbu z hliny majú v malíčku. V Náruči budú dvakrát do mesiaca viesť pravidelné dielne keramiky. 

Ich cieľom je podporiť deti v tomto zariadení. Zároveň reštartujú nepoužívanú keramickú dielňu a naučia ich pedagogických pracovníkov technikám tvorby z hliny. V budúcnosti tak budú môcť v Náruči tvorivé dielne lektorovať sami. Prvý testovací workshop sa uskutočnil 28. apríla 2022.

Pobytové centrum Náruč už tri dekády poskytuje komplexnú pomoc a dočasné bezpečné útočisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti s celoštátnym pôsobením. Zakladateľovi centra, Ivanovi Leitmanovi, bol v minulom roku udelený Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Kultúrne centrum Stanica pokračuje v tradícii medzisektorovej spolupráce so sociálnymi zariadeniami a otváraniu sa širším potrebám lokálnej komunity. 

Ďakujeme za podporu