Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
Kiosk 15: NULANUS
Dátum Sobota 30. 7. 2022
Čas 20:30
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Dokumentárna opera pre klony sa bude odohrávať na lyžiarskom svahu v Hornej Marikovej, kam pôjdeme spoločne autobusom z Novej synagógy. Odchod autobusu bude o 19:00.

Ocitáme sa vo svete po zániku ľudstva; zostala iba umelá inteligencia, ktorá si na základe dochovaných fragmentárnych informácií vytvorí projekciu človeka (nazýva sa Hugwald). Projekciou je aj samotný priestor, opustený lyžiarsky vlek, ktorý prostredníctvom Hugwalda skúma.

Materiál zbieral Miroslav Tóth spolu s dramaturgičkou Michaelou Rosovou asi tri roky, inscenácia následne vznikla v júni 2021 počas intenzívneho tvorivého pobytu v obci Horná Mariková. Na príprave projektu sa už tradične podieľali umelci a umelkyne z rôznych krajín a oblastí, pričom réžie sa ujal fínsky konceptuálny umelec Pasi Mäkelä. V hereckom obsadení sa ocitla aj nezávislá performerka a choreografka Nela H. Kornetová, dlhodobo pôsobiaca v Nórsku. Autorský tím pracoval s pôvodnými prameňmi, jedna scéna napríklad čerpá z rozhovorov so slovenskou astrobiologičkou Michaelou Musilovou, ďalšie sa opierajú o archívne materiály, ktoré tvorcom sprístupnili regionálni historici Ján Hromek a Ján Peter. 

Dielo akosite-specific performance využíva krajinu s lyžiarskym vlekom v Hornej Marikovej, v lete opusteným, a teda prostredie s veľmi svojskou atmosférou. Tematicky sa dotýka niekoľkých oblastí, pričom ťažisko tvoria úvahy o umelej inteligencii.

"Dielo ako také vytvára nový druh, živý organizmus s intenzívnym naliehaním na vnímanie nášho bytia bez samozrejmosti a neustálej prítomnosti. Pochováva antropocentrizmus a zámerne necháva trčať jeho holé kosti, ktoré nás nútia premýšľať o tom, čo sa s ľudstvom deje, pomocou priameho zážitku mnohých možných záverov, ako to s ním skončí." (Veronika Kubanková, MLOKi.sk)

Hugwaldovia: Nela H. Kornetová, Pasi Mäkelä, Emese Kovács
Skladateľ: Miroslav Tóth
Režisér: Pasi Mäkelä
Námet: Miroslav Tóth, Michaela Rosová
Dramaturgia: Michaela Rosová
Kostýmy: Diana Strausz
Light design: Jan Husták
Produkcia: Ivo Dobrovodský, Kristína Rigerová

Ďakujeme za podporu