Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
Kino pre deti: Kde je Anna Franková
Dátum Sobota 15. 10. 2022
Čas 16:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Film nezameniteľným spôsobom, pôvabnou animáciou Ariho Folmana spracúva aktuálne témy ktoré rezonujú v súčasnom svete. Dennodenne sa v médiách, v bežnom živote stretávame s nevšímavosťou, netoleranciou a zvýšenou rezistenciou voči nespravodlivosti a násiliu. Práve inšpirujúce príbehy jednotlivcov, odvážnych statočných ľudí, ktorí navzdory všetkému neváhajú pomáhať, obetovať sa pre iných, nám pomáhajú prekonať dezilúziu zo súčasného nastavenia spoločnosti.

Príbeh Anny, ktorá napriek hrozivým životným okolnostiam vie naplniť svoj krátky život silnou vierou a nádejou v dobro „Navzdory všetkému, stále verím, že ľudia sú vo svojom srdci dobrí.” je posolstvom pre nás všetkých. Možno práve toto odvážne dievča a jej kamarátka Kitty by mohli byť inšpiráciou pre naše deti, lebo ak naozaj platí, že naša budúcnosť sú deti, tak práve deti by mali tento príbeh vidieť. 

 

 

Ďakujeme za podporu