Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
ZRUŠENÉ - Bezpečnosť v online priestore / prednáška pre rodičov a pedagógov
Dátum Streda 7. 12. 2022
Čas 16:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Na dni 7. - 8. 12. pripravujeme na Stanici sériu podujatí Online bezpečnosť v spolupráci s Ing. Mirom Drobným. Program pre mládež prispôsobíme záujmu škôl a minimélna jedno podujatie bude pre verejnosť. V prípade záujmu píšte na maria@stanica.sk.

Osveta v téme bezpečného správania sa v online priestore. Séria prezentácií/workshopov spojených s diskusiou pre rôzne vekové skupiny, s ktorými dlhodobo pracujeme (deti, mládež, rodičia/verejnosť). Cieľom je budovanie kompetencií bezpečného a zodpovedného používania digitálnych médií, správania sa v online priestore; sprevádzanie a vzdelávanie detí, mladých, verejnosti online svetom bez nástrah; vzdelávanie, poradenstvo v ochrane pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií.

 

Pre VEREJNOSŤ- 7. 12. 2022 o 16:00

Téma prednášky: využívanie filmov v prevencii šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, vplyvu sociálnych sietí...

Dĺžka trvania: 1,5 hod
 

MLÁDEŽ

Téma prednášky: prevencia šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, vplyvu sociálnych sietí...

Veková vhodnosť: nad 12 rokov

Dĺžka trvania: 1,5 hod

 

DETI

Téma prednášky: komunikácie s cudzími ľuďmi, groomingu, sociálnej nerovnosti, ochrany osobných údajov, hejtovania, šikanovania, kyberšikanovania...

Veková vhodnosť: do 12 rokov

Dĺžka trvania: do 1,5 hod

 

 

Prednášajúci:

Ing. Miro Drobný je režisér, scenárista a producent, ktorý sa venuje najmä detskej a filmovej tvorbe. Najúspešnejším audiovizuálnym projektom sú celovečerné filmy Kto je ďalší?, Rytmus Sídliskový sen a animovaný seriál Ovce.sk. Je autorom originálnych literárnych scenárov, projektov (Zodpovedne.sk, Kybersikanovanie.sk, Nehejtuj.sk, Noproblemos.sk, Matfilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Nezavislost.sk, Bezinternetu.sk...), legislatívnych návrhov, prednáškových cyklov a kníh so zameraním na deti a mládež.

 

Výber publikačnej, vedeckej a audiovizuálnej tvorby:

2022 Animovaný seriál OVCE.sk, 25. časť (námet, scenár, réžia a produkcia)

2020 Film Kto je ďalší? mal premiéru na americkom filmovom portáli NETFLIX

2020 Kniha 3 000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 3 000 dôvodov na riešenie

2020 Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore

2019 Celovečerný hraný film Kto je ďalší? (námet, scenár, réžia a produkcia)

2018 Publikácia Bezinternetu.sk

2017 Publikácia Nezavislost.sk

2017 Výskum Forenznopsychologické aspekty sexuálneho zneužívania detí

2016 Divadelná interaktívna hra Aless, narodená pre výhru (námet, scenár, réžia a produkcia)

2015 Celovečerný dokumentárny film RYTMUS Sídliskový sen (námet, scenár, réžia a produkcia)

2015 Kniha Kybersikanovanie.sk

2015 Dokumentárny seriál Andrea za hranicou, 20 častí (námet, scenár, réžia a produkcia)

2014 Kniha OVCE.sk 02, Za siedmimi vyšpúlenými perami a siedmimi lajkmi

2013 Kniha OVCE.sk 01, Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi

2013 Kniha Nehejtuj.sk

2012 Kniha Deti v sieti

2012 Kniha Sheeplive: komiksom k demokracii (autor textu aj ilustrácií)

2009 Animovaný seriál OVCE.sk, 24 častí (námet, scenár a produkcia)

2008 Televízny seriál Cookie.sk, 9 častí (námet, scenár a produkcia)

2007 Projekty Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk

 

Za podporu sérií podujatí Online bezpečnosť ďakujeme Nadácii Orange.

Ďakujeme za podporu