Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
Horský chodník - premietanie s diskusiou | Плай - перегляд з обговоренням
Dátum Nedeľa 19. 2. 2023
Čas 16:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie

Premietanie pre ukrajinskú komunitu, po ktorom prebehne diskusia so zaujímavými hosťami. 

Horský chodník - Keď Dmytro prišiel o nohu pri obrane nezávislosti modernej Ukrajiny, leží bremeno poľnohospodárskych prác v Karpatoch na pleciach jeho manželky Hannusie, ktorá s ním žije už tridsať rokov. Pomáhajú im vnúčatá vo veku tri a šesť rokov.

Téma na diskusiu -  Hodnoty - poďme spolu pomenovať hodnoty, ktoré nás spájajú a tie, ktoré nás rozdeľujú...ak také sú... 

Hostia:

Dorota Balalová, Marianna Heřmánková - psychologičky v Ipčko (https://ipcko.sk)

Olesya Besarab - Ukrajinský dom, výskumníčka Skupiny pre bezpečnosť a strategické štúdie (www.gsbs.org.ua)

Yehorov Mykhajlo - psychológ, soc. pracovník v Človek v ohrození

Yehorova Olga - detská psychologička v Centrum podpory Charita Žilina

Показ для української громади, після чого відбудеться дискусія за участю перекладача та цікавих гостей.

Плай - Коли Дмитро втратив ногу захищаючи незалежність сучасної України, тягар сільськогосподарських робіт ліг на плечі його дружини Ганнусі, яка прожила з ним тридцять років. Їм допомагають їхні онуки трьох і шести років.

Тема для обговорення - Цінності - давайте разом назвемо цінності, які нас об'єднують і ті, що нас роз'єднують...якщо такі є...

Гість:

Dorota Balalová, Marianna Heřmánková  - психологи в Ipčko (https://ipcko.sk) 

Олеся Бесараб  - Український дім, дослідниця Групи безпекових та стратегічних досліджень (www.gsbs.org.ua)

Єгоров Михайло - психолог, соціальний працівник в Človek v ohrození

Єгорова Ольга - дитячий психолог Центру підтримки Charita Žilina

Ďakujeme za podporu