Detail akcie
Hudba ako čin – progresívne postupy hudobnej edukácie
Dátum Sobota 7. 10. 2017
do Nedeľa 8. 10. 2017
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
V spolupráci s Katedrou hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pokračujeme v realizácii cyklu ministerstvom akreditovaných seminárov (v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov) pod lektorským vedením Mgr. art. Tomáša BOROŠA, PhD. a Mgr. art. Ivana ŠILLERA, ArtD..

V poradí druhý intenzívny víkend je určený pre účastníkov, ktorí absolvovali úvodný seminár v júni (opäť oba dni od 10.00 do 18.00 h s prestávkami na občerstvenie a obed).

Pre ďalšie informácie ohľadom seminárov sa obráťte na Zuzanu Jasenkovú: jasenkova@gmail.com.

Za tím Stanice vám rád pomôže Kamil Mihalov: kamilmihalov@gmail.com, 0905 854 759.

Ďakujeme za podporu