Detail akcie
Tvorivý proces v praxi a javisková skúsenosť (divadelný workshop)
Dátum Sobota 21. 7. 2018
do Nedeľa 29. 7. 2018
Čas 19:30
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
Zúčastnite sa festivalu Kiosk aktívne a zažite tohtoročnú tému „proces“ na vlastnej koži pod vedením troch slovenských tanečníkov a choreografov – Viktor Černický, Jaro Viňarský, Martin Talaga a multimediálnej umelkyne Márie Júdovej.

Jednotlivé workshopy budú vedené ako zdieľaný experiment, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom štyroch konkrétnych projektov v rôznej fáze ich vývoja a budú sa môcť aktívne zapojiť do procesu tvorby a generovania nápadov. Osvoja si základné stavebné prvky projektov ako práca s rytmom, telesná izolácia a vzťah performera a objektu a nakoniec dostanú možnosť zúčastniť sa javiskovej verzie ako umelci.

Účastníci dostanú možnosť pracovať s týmito performermi a umelcami na týchto projektoch:

Viktor Černický / PLI / in – progress
Jaro Viňarský / The Touch of The Open (TOTO) / performatívna esej in – progress
Martin Talaga / SOMA / performance
Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage / VR

Workshop je určený pre tanečníkov, netanečníkov, hercov, nehercov, študentov všetkých umeleckých odborov a širokú verejnosť s vážnym záujmom o tvorivý proces a prácu s telom.

Ůčasť je bezplatná, viac info a prihlasovanie na www.kioskfestival.sk (uzávierka prihlášok je 1. 7. 2018).

Ďakujeme za podporu