Detail akcie
Terapeutický tanec
Dátum Pondelok 25. 2. 2019
Čas 17:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
Workshop je určený pre všetkých, ktorí chcú objaviť prirodzený tanec svojho tela. Tento tanec je možné modulovať v priestore tak, že vyjadrenie má terapeuticko-umelecký charakter. Je tréningom vnímania vlastného tela, priestoru, času, zvukov, vnemov, ale aj hudobno-pohybového relaxu. V priebehu minimálne 14 stretnutí sa účastníci naučia podstate improvizovaného tanca. Lektorka Zuzana Šeligová vychádza koncepčne z metodiky súčasného tanca Marty Polákovej. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí chcú dať viac priestoru svojmu telesnému vyjadreniu a pohybovému prežívaniu.

Mgr. Zuzana Šeligová žije v Žiline, je psychologička, absolventka kurzu IES Brno - tanečno-pohybovej terapie a praxe i výskumu pod vedením tanečnej terapeutky Eleny Kermietovej. V roku 2012 viedla kurz Spontánny tanec. Cieľom jej workshopov je prepájať terapeutický prístup s umeleckým vyjadrením. Workshop bude prebiehať každý pondelok od 17.00 do 18.30 v období február - máj 2019.

Kapacita workshopu je obmedzená.
Začiatok: pondelok 18. 2. 2019
Trvanie: 25. 2. – 3. 6. 2019, každý pondelok od 17.00 do 18.30
Cena: 35 EUR

Poplatok prosím uhraďte až potom, ako vám mailom potvrdíme registráciu.

Prihlasovanie: zuzana.seligova@gmail.com

Ďakujeme za podporu