Detail akcie
D'epog: SÉRIA, SÉRIA, SÉRIA, SÉRIA
Počet termínov : 2
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
Hráme vo štvrtok 21. a v piatok 22. 11. o 19.00.

Najnovšie dielo umeleckej skupiny D'epog tematicky rozoberá organizáciu ľudskej spoločnosti, systematizáciu medziľudských vzťahov, efektivizáciu práce a zvyšovanie výkonnosti, mechanizmy kontroly, ovládania a riadenia, komunikačnú presýtenosť a riziko destabilizácie a kolapsu. Čiastkové témy nazerá cez perspektívu individuality a kolektivity, centralizácie a decentralizácie, aktivity a pasivity. Východiskom praktickej stránky projektu je konfrontačné rozhranie medzi prostredím scénickej a virtuálnej reality atakujúce možnosti diváckej percepcie a testovania jej limitov.

Réžia: Lucia Repašská
Dramaturgia: Matyáš Dlab
Scénografia a kostýmy: Matěj Sýkora
Video: Martin Blažíček
Hudba: Matúš Kobolka
Svetelný design: Vladimír Burian
Účinkujú: Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Radim Brychta, Zuzana Smutková, Magda Straková

Vstupné: 6,00 / 4,00 € (plné / zľavnené)

Ďakujeme za podporu