Detail akcie
mimoOs & ZDRUHESTRANY: Diaries of touch (tanečná rezidencia, 1. - 6. 3.)
Dátum Nedeľa 1. 3. 2020
do Piatok 6. 3. 2020
Čas 12:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
Projekt Diaries of touch spája mladých tvorcov z dvoch významných umeleckých kolektívov, mimoOs a ZDRUHESTRANY. Počas marcovej rezidencie spoločne pracujú na vzniku tanečného predstavenia, v ktorom budú hľadať možnosti interpretácie a dynamiky malých vnemov, nepatrných udalostí, nepostrehnuteľných zvukov... Opierajú sa pritom o diela Fernanada Pessoa a Maggie Nelson. Východiskom pre tvorbu pohybového materiálu je dotyk, v rôznych formách a intenciách. Každý performer si počas procesu zbiera a zaznamenáva materiál do denníkaformou príbehov, zážitkov, objektov a udalostí, a tak udáva i mení smerovanie tvorby. Autorkou tejto metódy je Sonja Pregrad, významná chorvátska choreografka a tanečníčka, ktorá je tiež prizvaná do tvorivého procesu.

mimoOs & ZDRUHESTRANY
Andrej Štepita, Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Silvia Sviteková, Jazmina Piktorová, Tomáš Janypka, Viktor Černický
choreografia: Sonja Pregrad
produkcia: Barbora Janáková / mimoOs, Tomáš Janypka / ZDRUHESTRANY

Ďakujeme za podporu