Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
Zuzana Burianová: Framing remake (pohybová rezidencia, apríl - jún)
Dátum Piatok 10. 4. 2020
do Štvrtok 16. 4. 2020
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
V roku 2017 som s tanečníkmi z TDA na Stanici uviedla predstavenie FRAMING. Framing prináša „obrazy rámov“, rámcovania spoločných zvykov, stereotypov ľudí, niekedy aj bez logického jednania. Prečo má človek potrebu mať názor alebo si ho osvojiť aj bez logickej súvislosti? Prečo má potrebu patriť do rámca či skupiny ľudí?
 
V téme a spracovaní vidím potenciál pre ďalší posun, či už formálny alebo obsahový. Počas rezidencie chcem nadviazať na predchádzajúci výskum a ďalej ho prehĺbiť. Budem pracovať na príprave a neskôr realizácii predstavenia/témy FRAMING pre pôvodnú, ale aj rozšírenú skupinu o seniorov a deti. V prvej fáze budem venovať čas obnove pohybového materiálu a novej dramaturgii diela. Plánujem osloviť elektronicky a telefonicky všetky vekové kategórie, zhromaždiť názory ľudí, vytriediť ich. Ďalej budem pracovať na vytváraní pohybového materiálu k témam a ten následne spracujem do formy videa alebo online prezentácie. V ďalšej fáze, po odznení pandémie, plánujem pracovať so skupinou ľudí na výstupe – predstavení.

Viac info o rezidencii: https://www.burianova.sk/potrebujem-vase-skusenosti-aj-hlasovu-nahravku/

Zuzana Burianová (*1983, Žilina) študovala tanečné umenie a interpretáciu na VŠMU v Bratislave a Stavanger University v Nórsku, choreografiu študovala v Montreale v Kanade. V súčasnosti žije a tvorí na Slovensku, v Žiline. Venuje sa tvorbe javiskových a video produkcií v oblasti tanca. Vedie otvorené tréningy súčasného tanca a tak združuje amatérskych, kreatívnych tanečníkov a vytvára s nimi tanečné produkcie a tanečné filmy pod menom TDA (tanečné divadlo Alternatív, ktoré existuje už od roku 1986 ). Zuzana je súčasťou tvorivého tímu centra Labyrint a vytvára medzigeneračné predstavenia pre verejnosť. Pracuje tiež ako zdravotný klaun a všetky tieto disciplíny navzájom rada prepája.

Ďakujeme za podporu