Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Detail akcie
Daša Klapitová: Prerastanie (výtvarná rezidencia, apríl - máj)
Dátum Piatok 24. 4. 2020
do Štvrtok 30. 4. 2020
Čas 10:00
Miesto Stanica Žilina-Záriečie
Prepájanie keramickej tvorby s estetikou prírody považujem za prirodzený proces hľadania súvislostí medzi podstatou bytia a umeleckou tvorbou. Vznik keramického objektu je rovnako ako prírodné formy ovplyvňovaný štyrmi základnými živlami. Je to fascinujúci tvorivý proces bádania v alchýmii keramických technológii,“ hovorí o svojej tvorbe Daša Klapitová.

Počas umeleckej rezidencie na Stanici bude výtvarníčka pracovať na sérii keramických objektov prepájajúcich estetiku prírodných foriem s geometrickými tvarmi. Do kontrastu tak bude vstupovať línia s krivkou, čistá plocha s textúrou a neživé so zdanlivo žijúcim.

Svoje objekty doteraz prezentovala v roku 2017 na skupinovej výstave Naturisti a humoristi súčasného slovenského sochárstva v Galérii mesta Blansko a v roku 2019 na výstave Prechádzka krajinou v Mestskom múzeu Králiky v Českej republike. Od roku 2018 je lektorkou keramických tvorivých dielní v kultúrnom centre Stanica. 

Mgr. art. Daša Klapitová ( *1988, Žilina) 
V rokoch 2008 - 2014 študovala v Banskej Bystrici na Akadémii umení, v ateliéri Grafika, priestor, synergia pod vedením Róberta Bruna. Počas štúdia sa venovala tvorbe objektov a priestorových inštalácii s využitím kresby a grafických techník. Absolvovala pracovnú stáž v Prahe vo výtvarnom ateliéri u Niny Mainerovej. V Prahe si okrem lektorskej činnosti prehĺbila poznatky v oblasti technológie tvorby keramiky na kurzoch vedených výtvarníčkou Janou Štefkovou. Táto skúsenosť ju ovplyvnila natoľko, že sa od roku 2015 sama aktívne venuje keramickej tvorbe inšpirovanej prírodnými formami.

Ďakujeme za podporu